Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Ștefan-Alexandru Băișanu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ștefan-Alexandru BĂIȘANU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-2020

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 57/26.02.2018 L507/2017 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. respins
definitiv
2. 58/26.02.2018 L52/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 Lege 131/2018
3. 62/25.02.2019 L751/2018 Proiect de Lege privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile respins
definitiv
4. 84/05.03.2018 L436/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar respins
definitiv
5. 85/05.03.2018 L437/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
6. 100/06.03.2019 L746/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
7. 101/09.03.2020 L51/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala Lege 217/2020
8. 105/06.03.2019 L73/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen Lege 124/2020
9. 106/08.02.2017 L79/2017 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta la Senat
10. 108/13.02.2017 L78/2017 Propunere legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
11. 120/13.03.2019 L229/2019 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
12. 125/14.03.2018 L503/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafete de fond forestier din grupa I functionala-vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor -Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale Lege 220/2018
13. 127/13.03.2019 L43/2019 Propunere legislativa pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
14. 129/13.03.2019 L709/2018 Proiect de Lege privind transparenta in domeniul lobby-ului si al reprezentarii intereselor respins
definitiv
15. 131/13.03.2019 L24/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
16. 132/01.04.2020 L181/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursarii creditelor respins
definitiv
17. 133/01.04.2020 L182/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea pretului medicamentelor si a alimentelor de stricta necesitate pe ordinea de zi
18. 133/13.03.2019 L29/2019 Propunere legislativa privind sprijinirea familiei monoparentale la comisii
19. 153/26.03.2018 L516/2017 Propunere legislativa privind preluarea la datoria publica a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din imprumutul extern contractat, cu garantia statului, prin Ministerul Finantelor Publice, de catre Consiliul Judetean Suceava, in asociere cu un numar de 60 unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava" respinsa
definitiv
20. 162/25.03.2019 L44/2019 Propunere legislativa pentru completarea art.8 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
definitiv
21. 163/25.03.2019 L53/2019 Propunere legislativa privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania si OG nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania respinsa
definitiv
22. 164/28.03.2018 L435/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului respins
definitiv
23. 174/04.04.2018 L45/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
24. 185/27.03.2019 L28/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani respins
definitiv
25. 192/10.04.2018 L556/2017 Proiect de Lege pentru modficarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 192/2018
26. 198/27.03.2019 L66/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 239/2020
27. 208/16.04.2018 L465/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale respins
definitiv
28. 211/29.05.2017 L553/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne respinsa
definitiv
29. 211/29.04.2020 L102/2020 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua nationala a copilului prematur din Romania Lege 189/2020
30. 213/16.04.2018 L102/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Lege 225/2021
31. 236/23.04.2018 L506/2017 Proiect de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative respins
definitiv
32. 258/25.04.2018 L84/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 232/2018
33. 270/05.06.2019 L184/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respins
definitiv
34. 274/20.05.2020 L473/2020 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism respinsa
definitiv
35. 276/18.06.2019 L531/2019 Propunere legislativa privind protectia operatorilor economici impotriva abuzurilor institutiilor statului respinsa
definitiv
36. 292/07.05.2018 L217/2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
37. 312/27.05.2020 L198/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate Lege 161/2020
38. 321/27.05.2020 L200/2020 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum si a Legii nr.171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice raport
depus
39. 324/22.05.2018 L198/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã nr.194/2002 privind regimul strainilor din Romania republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 200/2020
40. 332/03.07.2019   Propunere legislativa pentru revizuirea Constitutiei Romaniei clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
41. 346/30.05.2018 L237/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Lege 310/2018
42. 352/10.09.2019 L249/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare respinsa
definitiv
43. 353/10.09.2019 L251/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern la comisii
44. 356/04.06.2018 L204/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati Lege 167/2020
45. 373/13.06.2018 L239/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara respins
definitiv
46. 379/18.09.2019 B92/2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto respins
definitiv
47. 388/23.10.2017 L406/2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
48. 404/30.10.2017 L173/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice Lege 158/2018
49. 406/03.07.2018 L238/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie respins
definitiv
50. 438/03.09.2018 L299/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr.238/2004 respins
definitiv
51. 450/11.09.2018 L656/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala respinsa
definitiv
52. 481/26.09.2018 L657/2018 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
53. 485/21.10.2019 L310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii Lege 204/2020
54. 493/28.10.2019 L373/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul roman Schitului romanesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 41/2020
55. 499/28.10.2019 L388/2019 Proiect de Lege privind preluarea de catre bugetul de stat a datoriilor aferente implementarii "Programului Utilitati si Mediu la standarde europene" in judetul Suceava respins
definitiv
56. 500/27.11.2017 L284/2017 Propunere legislativa privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 pe ordinea de zi
57. 500/28.10.2019 L389/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate respins
definitiv
58. 501/28.10.2019 L390/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate respins
definitiv
59. 506/08.10.2018 L347/2018 Proiect de Lege privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul energiei electrice Lege 120/2019
60. 511/28.10.2019 L423/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobata OUG nr.59/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania respins
definitiv
61. 514/04.12.2017 L334/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanta Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
62. 529/04.12.2017 L341/2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie "Cantacuzino " in vedere realizarii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei, generate de epidemii si pandemii si incredintarea prestarii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii pe ordinea de zi
63. 532/10.10.2018 L388/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
64. 538/08.09.2020 L405/2020 Proiect de Lege privind achizitionarea produselor alimentare din productie autohtona la comisii
65. 550/14.09.2020 L696/2020 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, in vederea punerii in opera a vointei suverane a poporului roman, exprimata la referendumul organizat in data de 26 mai 2019 si a modificarii tipurilor de acte adoptate de Guvern in acord cu deciziile Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
66. 552/17.10.2018 L298/2018 Proiect de Lege privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor Lege 118/2019
67. 560/28.10.2019 L398/2019 Proiect de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de psihoterapeut in Romania la comisii
68. 561/28.10.2019 L399/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal respins
definitiv
69. 564/14.09.2020 L485/2020 Propunere legislativa privind reintegrarea pe piata muncii a pensionarilor care isi doresc sa isi continue activitatea in domeniile in care au activat anterior pensionarii la comisii
70. 573/22.10.2018 L544/2018 Propunere legislativa privind infiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa " - S.A. in cadrul A.N.S.V.S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de la Directia de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA respinsa
definitiv
71. 601/22.10.2018 L422/2018 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism si Proceduri Legislative respinsa
definitiv
72. 602/22.10.2018 L423/2018 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei pe ordinea de zi
73. 607/22.10.2018 L494/2018 Propunere legislativa privind comercializarea produselor alimentare care contin o proportie mai mica de 95% de origine animala pe ordinea de zi
74. 608/22.10.2018 L503/2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
75. 611/06.10.2020 L519/2020 Proiect de Lege privind infiintarea si utilizarea Fondului de Solidaritate "Locuinte pentru tinerii romani" la comisii
76. 617/24.10.2018 L497/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, Judetul Olt, in domeniul public al judetului Olt si pentru declararea unui bun de interes national si inscrierea acestuia in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, Judetul Olt Lege 343/2018
77. 627/24.10.2018 L424/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
78. 628/24.10.2018 L425/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
79. 634/24.10.2018 L533/2018 Propunere legislativa pentru modifcarea si completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat din Romania respinsa
definitiv
80. 635/24.10.2018 L534/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
81. 637/02.12.2019 L534/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea conditiilor superioare de bunastare a animalelor vii in timpul transportului de lunga durata in afara spatiului comunitar Lege 150/2020
82. 638/02.12.2019 L537/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 49/2020
83. 656/20.10.2020 L514/2020 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 respins
definitiv
84. 660/31.10.2018 L427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 Lege 186/2019
85. 660/20.10.2020 L576/2020 Propunere legislativa privind instituirea Programului national de prevenire si gestionare a inmultirii populatiei de caini fara stapan respinsa
definitiv
86. 679/05.11.2018 L523/2018 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic de Inmatriculare in cadrul RAR la comisii
87. 692/12.11.2018 L532/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii respinsa
definitiv
88. 698/14.11.2018 L525/2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor prevederi referitoare la organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respinsa
definitiv
89. 704/14.11.2018 L554/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
90. 720/26.11.2018 L159/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei în reexaminare
la Senat
91. 728/28.11.2018 L484/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 3 july 2022, 21:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro