primită de la doamna deputat Ana Loredana Predescu (Grupul parlamentar al PSD)
De la începutul mandatului de deputat, am susținut introducerea în planurile cadru a orelor de educație remedială în școli!

În acest sens, am votat, marți, în cadrul lucrărilor Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, pentru implementarea unui proiect de ordonanță ce prevede introducerea orelor de educație suplimentară.

Astfel, elevii din ciclul primar și cel gimnazial, după finalizarea programului școlar obișnuit, vor avea posibilitatea de a aprofunda și consolida cunoștințele școlare pierdute în pandemie.
Potrivit unui studiu IRES, 32% dintre elevii din România, respectiv 900.000 de copii, nu au acces la un laptop sau tabletă. În replică, Guvernul României a reușit performanța de a distribui doar 250.000 de tablete.
Cu atât mai mult, în acest context, consider că, pentru semestrul al doilea al acestui an școlar, este imperios necesar să se introducă urgent aceste ore suplimentare, de educație remedială, activități educaționale prin care elevii vor putea recupera materia școlară pierdută.
Potrivit Eurostat, rata abandonului școlar în România este de 16,4%, cu 6% mai mare decât media europeană, iar inechitatea accesului la educație, între copiii din mediul rural și cei din mediul urban, s-a adâncit. Cifrele arată îngrijorător.
Voi continua să susțin proiecte adresate în mod special elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, elevilor care nu au avut acces la educație online, precum și elevilor ce aparțin grupurilor vulnerabile, pentru asigura egalitatea de șanse și accesul nediscriminatoriu la educație tuturor elevilor.