Monica Octavia MUSCĂ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 282/12.04.2006 L642/2005 Proiectul Legii lustrației, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist respins
definitiv
2. 300/19.07.2005 L567/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 - Legea administrației publice locale respinsa
definitiv
3. 350/02.05.2007 L120/2007 Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 26/2008
4. 867/13.11.2006 L705/2006 Proiect de Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca " Ziua împotriva violenței asupra copilului în România" Lege 497/2006
5. 919/04.12.2006 L680/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată respins
definitiv