Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Cornelia Negruț > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la doamna deputat Cornelia Negruț (Grup ALDE)
La solicitarea deputatului ALDE Cornelia Negruț, ministrul Culturii spune că prefectul trebuie să se sesizeze în cazul atribuirii a două imobile către UAP Baia Mare

* Corina Șuteu susține că „nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar constituie contravenție”.


Deputatul ALDE Maramureș, Cornelia Negruț, a primit răspuns din partea ministrului Culturii, Corina Șuteu, la interpelarea referitoare la refuzul Primăriei Baia Mare de a respecta o Hotărâre a Consiliului Local privind folosința gratuită a două imobile de către Asociația „Filiala Uniunii Artiștilor Plastici”.
Parlamentarul maramureșean a adus în atenția conducerii Ministerului Culturii memoriul Asociației „Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare, reprezentată de președintele grafician, lector Dr. Laura Ghinea, care se află în imposibilitatea de a intra în legalitate în ceea ce privește atribuirea în folosință gratuită a două imobile.
Asociației „Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare i s-a atribuit în folosință gratuită, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 455 din 20 decembrie 2012, și anexele 1 și 2 ale acesteia, imobilele „Casa Wagner”, str. Petofi Sandor nr. 30, și „Colonia Pictorilor”, str. Victoriei nr. 21 din localitate, precum și însușirea documentațiilor cadastrale aferente acestor imobile.
Asociația „Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare a solicitat ulterior intrarea în legalitate și respectiv încheierea, în temeiul legii, a procedurilor privind transmiterea în folosință, pe o perioadă de 99 ani, în favoarea Asociației, a imobilului „Casa Wagner” - construcții și teren aferent în suprafață de 1.395 mp, situat pe str. Petofi Sandor nr. 30, identificat prin CF nr. 7620, nr. topo 3935/8/2, 3934/2 și respectiv a imobilului „Colonia Pictorilor” - construcții și teren în suprafață de 13.417 mp, situat str. Victoriei, nr. 21, identificat prin CF nr. 2801 Baia Mare, nr. Topo 2639/1/2/1, 2639/3/1, 2639/2, 2638 după cum urmează: 1. Notarea dreptului de folosință pentru imobilele și terenurile menționate la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din cadrul O.C.P.I. Maramureș; 2. Încheierea Contractelor de concesiune aferente acestor Atribuiri în folosință; 3. Încheierea între Municipiul Baia Mare, reprezentat prin serviciile de specialitate și Asociația „Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare a protocoalelor privind predarea-primirea imobilelor menționate și a terenurilor aferente.
„Primăria Baia Mare a comunicat recent Asociației că „nu sunt întrunite condițiile legale pentru atribuirea în folosință gratuită” a celor două imobile către UAP, pe motiv că „Recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin Hotărâre a Guvernului”. Această adresă, cu nr. 19340/09.06.2016, încalcă în mod flagrant Hotărârea CL Baia Mare nr. 455/2012, prin care Asociația a primit drepturile respective. Menționez că potrivit Decretului nr. 266/1950 al Ministerului Justiției, Uniunea Artiștilor Plastici din România a fost recunoscută că fiind „persoană juridică de utilitate publică”. Luând în considerare starea de fapt prezentată, vă rog respectuos doamnă Ministru, și totodată vă întreb ce demersuri trebuie să facă Asociația „Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare pentru a beneficia de dreptul de folosință gratuită a celor două imobile, câștigat deja anterior printr-o Hotărâre a Consiliului Local?”, a mai subliniat Cornelia Negruț în interpelarea sa.
În răspunsul său, ministrul Corina Șuteu a precizat că, în conformitate cu prevederile art. 118 alin.(l) lit. a și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, „nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor Consiliului Local de către primar constituie contravenție. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local”. De asemenea, a mai precizat ministrul Culturii, legiuitorul acordă dreptul, în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca „orice persoană care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public”.
Cu privire la recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică, ministrul Culturii i-a transmis deputatului Cornelia Negruț că recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 27 iunie 2019, 5:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro