Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 30 și 31 octombrie 2017.

La ședințele comisiei din zilele de 30 și 31 octombrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
Conform aprobării Biroului permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 30 octombrie 2017. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicolicea Eugen, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 209/2016 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, care are ca obiect reglementarea operațiunilor de restituire de către expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuție și, implicit, a renunțării la unele imobile expropriate.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
În urma dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 31 octombrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte al Comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
PLx. 209/2016 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Supusă la vot, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl.x 342/2017 - Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
2. Pl.x 344/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative
3. PL.x 352/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizînd reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
4. PL.x 354/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
5. PL.x 357/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
SESIZĂRI ÎN FOND
6. PL-x 340/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
7. PL.x 347/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
8. Pl.x 195/2016 - Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
9. PL.x 290/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
10. PL.x 277/2017 - Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
11. PL.x 316/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu amendamente admise și respinse, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 2 abțineri).
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (1 abținere).
Punctele 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 de pe ordinea de zi au fost amânate cu unanimitate de voturi.
La ședința comisiei din data de 31 octombrie a.c., au participat ca invitați domnul RAED ARAFAT, secretar de stat, și domnul DANIEL MARIAN DRAGNE, inspector general, pentru a prezenta membrilor comisiei următoarele: situația la zi a obiectivelor aflate în curs de avizare, precum și a celor ce sunt avizate; numărul experților care sunt abilitați pentru emiterea avizelor pe județe; numărul amenzilor care au fost aplicate până în acest moment ca urmare a prorogării termenului.
A fost prezentat raportul de informare cu privire la activitatea de avizare - autorizare privind securitatea la incendiu a construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor. Acest raport cuprinde: 1. Cadrul de reglementare european și național; 2. Analiza statistică; 3. Măsuri adoptate; 4. Dificultăți întâmpinate; 5. Măsuri de prespectivă.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 17:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro