Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 28 și 29 noiembrie 2017.

Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 28 noiembrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei.
Domnul președinte a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
PLx. 483/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
Supusă la vot, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentara a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 având ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, propunându-se diminuarea, pe sold, a veniturilor bugetului de stat cu suma de 655,5 milioane lei și majorarea, pe sold, a cheltuielilor bugetului de stat, cu suma de 1.704,8 milioane lei, urmând ca deficitul bugetar să se majoreze cu suma de 2.360,3 milioane lei.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților împreuna cu Senatul sunt camere decizionale, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și o abținere).
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL.x 316/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
2. PL.x 339/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
3. PL.x 363/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
4. PL.x 427/2017 - Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
5. PL.x 431/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
6. PL.x 433/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
7. PLx 453/2017 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
8. PLx 376/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La ședința comisiei din data de 28 noiembrie a.c., au participat ca invitați domnul Dănuț Buhăiescu - primar URICANI, domnul Vlad Oprea - primar SINAIA și domnul Ionel Chiriță - președinte în cadrul Asociației Orașelor din România, pentru a prezenta membrilor comisiei susținerea măsurilor și acceptarea amendamentelor propuse de AOR prin includerea acestora în proiectul de Lege privind ”Codul Finanțelor Publice Locale”.
Asociația Orașelor din România rămâne preocupată de dezvoltarea capacității administrative a orașelor, inclusiv de îmbunătățirea cadrului legislativ în care autoritățile administrației publice locale își desfășoară activitatea. De multe ori, neținând cont de punctele noastre de vedere, inițiatorii unor acte normative au creat un cadru legislativ care nu asigură buna funcționare a autorităților administrației publice locale pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a comunităților pe care acestea le reprezintă.
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociației Orașelor din România din 3-5 septembrie a.c., primarii de orașe prezenți în număr semnificativ, luând în dezbatere proiectul ”Codului Finanțelor Publice Locale”, au decis susținerea acestui proiect de act normativ numai în cazul în care vor fi luate în considerație punctele de vedere formulate și susținute de reprezentanții asociației noastre în ședințele grupului de lucru, transmise de mai multe ori Primului Ministru, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice.
În ziua de 29 noiembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 17:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro