Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 5 și 7 decembrie 2017.

La ședința comisiei din ziua de 5 decembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 7 decembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 5 decembrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei.
Domnul președinte a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
PLx. 314/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Supusă la vot, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul înscris pe ordinea de zi suplimentara a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PLx. 314/2017), având ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013, astfel încât scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiști situate în extravilanul localitățlor să se facă doar prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei propuneri legislative.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea propunerii legislative.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl.x 470/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
2. Pl.x 471/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
3. PL.x 473/2017 - Proiect de Lege privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
4. PL.x 474/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
5. PL.x 476/2017 - Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
6. Pl-x 478/2017 - Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România
7. Pl-x 482/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
SESIZĂRI ÎN FOND
8. PL.x 374/2017 - Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de căi Ferate "C.F.R-S.A.", în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
9. PL.x 467/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010
10. PL-x 472/2017 - Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
11. PL-x 480/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă).
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă și 2 abțineri).
În ziua de 7 decembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 martie 2021, 13:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro