Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin-Claudiu Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ziua de 12 decembrie 2017.

^

La ședința comisiei din ziua de 12 decembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
Lucrările din data 12 decembrie a.c. ale Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului s-au desfășurat în ședință comună cu Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului de la Senat și cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare de la Senat, și au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, de domnul senator Florin Cârciumaru, președinte al Comisiei pentru administrație publică și organizarea teritoriului respectiv de domnul senator Ilie Niță, președinte al Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PLx. 567/2017 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
La punctul de pe ordinea a ședinței comune a fost prezentat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 având ca obiect de reglementare stabilirea bugetului de stat pe anul 2018, cuprinzând veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatorii principali de credite, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, bugetele Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate intergral din venituri proprii. Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 141.395,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 177.171,9 milioane lei, cu deficit de 35.776,4 milioane lei.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților și Senatul României sunt Camere Decizionale, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de Lege.
In cadrul dezbaterilor au fost analizate proiectele de buget ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (Anexa 3/15 și anexele 4-10), Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13) și Autorității Electorale Permanente (Anexa 3/48), precum și amendamentele depuse de deputați și senatori.
In urma finalizarii dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu amendamente admise
După finalizarea ședinței comune, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a continuat lucrările. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei.
Domnul președinte a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarele sesizări în fond:
1. Pl.x 538/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”
2. Pl.x 541/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
3. PL.x 466/2016/2017 - Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" 4. PL.x 574/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României
5. PL.x 575/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
6. Propunerile Grupului parlamentar PSD pentru Institutul Național de Administrație, transmise Comisiei pentru întocmirea unui raport care să fie prezentat plenului Camerei Deputaților
Supusă la vot, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 înscris pe ordinea de zi suplimentara, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 înscris pe ordinea de zi suplimentara, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 înscris pe ordinea de zi suplimentara, respectiva propunere legislativă a fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 4 înscris pe ordinea de zi suplimentara, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 înscris pe ordinea de zi suplimentara, respectivul proiect de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 6 înscris pe ordinea de zi suplimentara, respectivele propuneri au fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 abținere).
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl.x 499/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
2. Pl.x 500/2017 - Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
3. PL.x 502/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
4. Pl.x 507/2017 - Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordon anței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
5. Pl.x 509/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
6. PL.x 511/2017 - Proiect de Lege privind câinii salvamontiști
7. PL.x 514/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
8. PL.x 515/2017 - Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
9. Pl-x 518/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011
10. Pl-x 528/2017 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
11. Pl-x 532/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
12. Pl-x 533/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
13. Pl-x 534/2017 - Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
14. Pl-x 536/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
SESIZĂRI ÎN FOND
15. PL.x 487/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
16. PLx 495/2017 - Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 2 abțineri).
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (3 abțineri).
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (2 abțineri).
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu majoritate de voturi (2 abțineri).
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi (2 abțineri).
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (4 abțineri).
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 2 abțineri).
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi (9 voturi împotrivă).
La ședința comisiei au participat ca invitați domnul Laurențiu Neculaescu - secretar de stat, domnul Popa Octavian Marius - comisar general adjunct și domnul Cosmin Teodoru - director în cadrul Ministerului Mediului, pentru a prezenta membrilor comisiei legislația și normativele referitoare la depozitele de deșeuri, respectiv respectarea angajamentelor asumate de România, potrivit Tratatului de aderare la Uniunea Europeana și a iplementării Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 17:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro