Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 24, 25 și 26 aprilie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 24 aprilie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 25 aprilie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 26 aprilie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 24 aprilie a.c., lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședinte.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 160/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
2. PL.x 171/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
3. PL.x 174/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare v4. Pl.x 197/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
5. PL.x 216/2018 - Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
6. PL.x 219/2018 - Proiect de lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
SESIZĂRI ÎN FOND
7. PL.x 363/2017 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
8. PL.x 127/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
9. PL.x 129/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
10. PL.x 131/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
11. PL.x 135/2018 - Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România
12. PL.x 136/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
13. Plx 178/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
14. PL.x 191/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
15. PL.x 198/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
16. PL-x 472/2017 - Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
17. PL.x 4/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva Lege a fost respinsă cu unanimitate de voturi
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi. vLa punctele 10, 12 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În zilele de 25 și 26 aprilie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 martie 2021, 21:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro