Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 12 și 13 septembrie 2018.

La lucrările comisiei din ziua de 12 septembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 13 septembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 19 deputați.
Conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, și-au desfășurat lucrările în ședință comună începând cu ora 13:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 183/2017/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, având ca obiect de reglementare reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în sensul prevederii ca președintele și cei doi vicepreședinți ai ANCOM să fie numiți la propunerea Guvenului, de către Parlament, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
În urma dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat în continuare lucrările la ora 13:15, fiind conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte al Comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

AVIZE
1. PL.x 81/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil
2. PL.x 417/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
3. PL.x 419/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
4. PL.x 420/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
SESIZĂRI ÎN FOND
5. PLx. 185/2015 - Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir
6. PL.x 393/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
7. PL.x 453/2017 - Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
8. PL.x 522/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
9. Pl.x 11/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
10. Pl.x 63/2018 - Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994
11. PL.x 82/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
12. PL.x 194/2018 - Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate
13. Pl-x 275/2018 - Propunere legislativă ”LEGE Anti-birocrație”
14. PL.x 304/2018 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Direcția Apelor Argeș - Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
15. PL.x 379/2018 - Proiect de Lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi,, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi,, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi,, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi,, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi,, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi,, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La ședința comisiei din data de 12 septembrie a.c. , au participat ca invitați doamna Sirma Caraman – secretar de stat; domnul Adrian Ionuț Gâdea – secretar de stat și domnul Ciprian Lucian Roșca – secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a prezenta membrilor comisiei următoarele situații: situația la zi a proiectelor depuse, a proiectelor aprobate, precum și a celor ce sunt în curs de aprobare, toate proiectele fiind finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II; posibilitatea demarării Programul Național de Dezvoltare Locală III; prioritățile legislative ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru sesiunea parlamentară septembrie 2018 – ianuarie 2019; situația statului aleșilor locali.
La ședința comisiei din data de 12 septembrie a.c. , a participat ca invitati doamna Manuela Irina Pătrășcoiu – președinte în cadrul Companiei Naționale de Investiții pentru a prezenta membrilor comisiei următoarele situații: situația la zi și stadiul programelor de investiții derulate de către Compania Națională de Investiții; prioritățile legislative ale Companiei Naționale de Investiții pentru sesiunea parlamentară septembrie 2018 – ianuarie 2019.
În ziua de 13 septembrie a.c. , lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 18:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro