Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)
PNL propune simplificarea procedurilor de emitere a autorizațiilor de construcție

În baza prerogativelor legislative ale art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, am depus astăzi Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, demers legislativ care are ca scop simplificarea procedurii de emitere a avizelor necesare autorizației de construcție de către serviciile deconcentrate ale autorităților centrale.

În acest sens, prezenta propunere legislativă prevede ca emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, autoritatea competentă pentru protecția mediului, Comisia Tehnică de Circulație și Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu este necesară pentru anumite categorii de lucrări. De asemenea, intervenția legislativă propune constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean/al primarului/Primarului general al municipiului București și funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a unei structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitectul-șef și având în componență personal cu pregătire în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, în vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Se aduc clarificări în ceea ce privește procesul de reautorizare atât pentru situația neînceperii lucrărilor, nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire, dar și în situația nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare. Se instituie obligația ca instituțiile/operatorii economici abilitate/abilitați prin lege să emită avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării unor penalități pe zi de întârziere de 5.000 lei.
Având în vedere modalitatea actuală complicată de emitere a autorizării executării lucrărilor în construcții, consider necesară aprobarea prezentei propuneri legislative, pe care o înaintez Parlamentului României spre dezbatere și adoptare.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 18:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro