Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 9, 10 și 11 octombrie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 9 octombrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 octombrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 18 deputați.
Conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură, și-au desfășurat lucrările în ședință comună în data de 9 octombrie ora 11:00 a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bode Lucian Nicolae, președintele comisiei pentru transporturi și infrastructură.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 328/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, având ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul corelării cu dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru extinderea la nivel județean a serviciului de transport public local.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 9 octombrie ora 12:00 a.c. , lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 477/2018 - Proiect de Lege privind instituirea Zilei dăruirii
2. PL.x 482/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
3. PL.x 485/2018 - Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
4. PL.x 487/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
5. PL.x 490/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap
SESIZĂRI ÎN FOND
6. Pl-x 645/2013 - Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial
7. Pl-x 387/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
8. PL.x 478/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
9. PL.x 481/2018 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
10. PL.x 488/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Lapunctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respinsă cu majoritate de voturi.
În zilele de 10 și 11 octombrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 19:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro