Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 23, 24 și 25 octombrie 2018.

^

La ședința comisiei din ziua de 23 octombrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 24 și 25 octombrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 23 octombrie ora 10:30 a.c., lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, respectiv de domnul deputat Ion Călin, vicepreședinte.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
1. PLx. 328/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Supusă la vot, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

AVIZE

1. PL.x 502/2018 - Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
2. PL.x 505/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
3. PL.x 506/2018 - Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
4. PL.x 510/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
5. PL.x 512/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
6. PL.x 515/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
7. PL.x 516/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
8. PL.x 522/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
9. PL.x 524/2018 - Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
10. PL.x 525/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
11. PL.x 529/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
12. PL.x 532/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

SESIZĂRI ÎN FOND

13. Pl-x 387/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
14. PL.x 509/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
15. PL.x 513/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
16. PL.x 519/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
17. PL.x 304/2018 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Direcția Apelor Argeș - Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
18. PL.x 416/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
19. PL.x 452/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii, și-au desfășurat lucrările în ședință comună în data de 23 octombrie ora 12:00 a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Budăi Marius-Constantin președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 33/2018 - Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, având ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în vederea implementării operațiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și de abandonare, precum și a lucrărilor la sonde aferente operațiunilor petroliere, desfășurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, care să adapteze cadrul de reglementare existent la proiectele de explorare, dezvoltare și exploatare de hidrocarburi offshore, prin stabilirea unor norme derogatorii de la anumite acte normative de aplicare generală în acest domeniu.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaților este Cameră Decizională.
În urma dezbaterilor, respectiva Lege a fost adoptată cu majoritate de voturi.
În zilele de 24 și 25 octombrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 18:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro