primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 30 și 31 octombrie, respectiv 1 noiembrie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 30 octombrie a.c. , din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie a.c. , din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 30 octombrie ora a.c. , lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 534/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
2. PL.x 543/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
3. PL.x 544/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
4. PL.x 545/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
5. PL.x 546/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
6. PL.x 547/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
7. PL.x 548/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
8. PL.x 549/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
9. PL.x 551/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
10. PL.x 552/2018 - Proiect de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
11. PL.x 553/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/997 privind regimul drumurilor
12. PL.x 550/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
SESIZĂRI ÎN FOND
13. PL.x 304/2018 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Direcția Apelor Argeș - Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
14. Pl-x 387/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
15. PL.x 520/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
16. PL.x 521/2018 - Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
17. PL.x 530/2018 - Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
18. PL.x 536/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului" și pentru modificarea unor acte normative
19. PL.x 537/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
20. PL.x 538/2018 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctele 16 și 17 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
În zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie a.c. , lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.