Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 6, 7 și 8 noiembrie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 6 noiembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 7 noiembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați. Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 6 noiembrie ora a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 558/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
2. PL.x 559/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
3. PL.x 560/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
4. PL.x 561/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
5. PL.x 565/2018 - Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
PL.x 566/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
7. PL.x 569/2018 - Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
8. PL.x 572/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
PL.x 575/2018 - Proiect de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
10. PL.x 578/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
11. PL.x 580/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a
12. PL.x 583/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
13. PL.x 597/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
14. PL.x 599/2018 - Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani
15. PL.x 603/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările și completările ulterioare SESIZĂRI ÎN FOND
16. PL.x 339/2017 - Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
17. PL.x 567/2018 - Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
18. PL.x 574/2018 - Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
19. PL.x 577/2018 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
20. PL.x 590/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
21. PL.x 601/2018 - Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative
22. PL.x 602/2018 - Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
PL.x 614/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
24. PL.x 620/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
25. PL.x 623/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva Lege a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 21 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 22 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 24 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 25 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
În zilele de 7 și 8 noiembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 18:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro