Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 18 și 19 decembrie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 18 decembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 19 decembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 18 decembrie ora 10:00 a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 735/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
2. PL.x 736/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
3. PL.x 737/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment SESIZĂRI ÎN FOND
4. PL-x 668/2018 - Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La încheierea ședinței, domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, împreună cu membrii Comisiei, au avut o întâlnire bilaterală cu domnul deputat Andrzej MACIEJEWSKI președintele Comisiei omoloage din Seimul Republicii Polone, împreună cu alți patru membri ai Comisiei.
Genul acesta de întâlniri au ca scop întărirea relațiilor bilaterale dintre cele două Parlamente, pe de o parte, precum și schimbul de opinii și experiență în vederea unei colaborări mai eficiente între cele două țări, în calitate de state membre ale Uniunii Europene, pe cât mai multe domenii posibile, pe de altă parte.
Temele principale supuse dezbaterii au fost: atragerea de fonduri europene; reformele administrative; dezvoltarea cooperării dintre cele două comisii omoloage și prezentarea principalelor inițiative legislative la nivel național; sistemul politicii regionale, precum și cele mai importate aspecte ale implementării politicii regionale în România și Polonia și reglementarea și furnizarea serviciilor publice la nivel local și regional (managementul și finanțarea serviciilor publice, statutul și rolul întreprinderilor municipale și regionale, cele mai bune practici).
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități, și-au desfășurat lucrările în ședință comună, începând cu ora 18.30. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicușor Halici (Grupul parlamentar al PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 521/2018 - Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În ziua de 19 decembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 martie 2021, 20:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro