Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 26, 27 și 28 martie 2019.

La ședința comisiei din data de 26 martie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La lucrările comisiei din data de 27 martie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
La lucrările comisiei din data de 28 martie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 19 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 26 martie a.c. ora 11:00, lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședintele Comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 82/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
2. PL.x 86/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
3. PL-x 91/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
PL.x 93/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
5. PL.x 94/2019 - Proiect de Lege privind Codul aerian
PL-x 95/2019 - Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
PL.x 96/2019 - Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
8. PL.x 97/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
9. PL-x 99/2019 - Propunere legislativă privind dialogul social
PL-x 103/2019 - Proiect de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
11. PL.x 105/2019 - Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen
12. PL.x 113/2019 - Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului 13. PL-x 118/2019 - Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România
14. Pl-x 119/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
15. PL-x 122/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
16. PL-x 123/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
17. PL-x 128/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
18. PL-x 129/2019 - Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
19. PL-x 130/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului
20. PL-x 133/2019 - Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale
21. PL-x 134/2019 - Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
22. PL-x 136/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
23. PL-x 137/2019 - Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice
SESIZĂRI ÎN FOND
24. PL.x 61/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
25. PL.x 83/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
26. PL-x 84/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
PL.x 85/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
PLx 114/2019 - Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
29. PLx 115/2019 - Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
30. PL.x 127/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
31. PL-x 745/2018 - Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
32. Pl-x 44/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 2 abțineri - domnul deputat Tudor-Vlad Benga și doamna deputat Fădor Angelica).
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (2 abțieneri).
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere).
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (o abținere - domnul deputat Tudor-Vlad Benga).
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva inițiativă legislativă a fost amânată cu majoritate de voturi (o abținere).
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi (2 abțineri).
La punctul 23 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (2 abțineri).
La punctul 24 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abținere - domnul deputat Tudor-Vlad Benga).
La punctul 25 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 28 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 30 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctele 10, 13, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31 și 32 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
După finalizarea ședinței Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 26 martie a.c. Lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități și de domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat următorul punct:
SESIZARE ÎN FOND
1. PL.x 30/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței comune, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă).
În zilele de 27 și 28 martie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 martie 2021, 21:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro