Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 2, 3 și 4 aprilie 2019.

La ședința comisiei din data de 2 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
La lucrările comisiei din data de 3 și 4 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 2 aprilie a.c. ora 11:00, lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Seres Dénes, vicepreședintele Comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 66/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
2. PL.x 77/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
3. PL-x 78/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
4. PL.x 147/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
5. PL.x 148/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
6. PL-x 149/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
7. PL.x 150/2019 - Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
8. PL.x 152/2019 - Propunere legislativă privind parteneriatul civil
9. PL-x 153/2019 - Propunere legislativă privind parteneriatul civil
10. PL-x 154/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
11. PL.x 157/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
SESIZĂRI ÎN FOND
12. PL-x 11/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
13. PL-x 92/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
14. PL-x 102/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
15. PL.x 104/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
16. PLx. 145/2019 - Proiect de lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu un conducător auto "VTS"
17. Plx. 146/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
18. PL-x 745/2018 - Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
19. Pl-x 44/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
20. PLx 182/2019 - Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctele 1, 12 și 16 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
După finalizarea ședinței Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 2 aprilie a.c. Lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități și de domnul deputat Roman Florin-Claudiu (PNL), președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat următorul punct:
SESIZARE ÎN FOND
1. PL.x 30/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței comune, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În zilele de 3 și 4 aprilie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 17:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro