Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 9, 10 și 11 aprilie 2019.


La ședința comisiei din ziua de 9 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.

La lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 18 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 9 aprilie a.c., lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședintele Comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

AVIZE

1. PL.x 109/2019 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
2. PL.x 160/2019 - Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
3. PL-x 161/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
4. PL.x 165/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov
5. PL.x 166/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău
6. PL-x 167/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului"
7. PL.x 168/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
8. PL.x 171/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
9. PL-x 174/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
10. PL-x 175/2019 - Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
11. PL.x 187/2019 - Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
12. PL.x 189/2019 - Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
13. PL.x 193/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
14. PL-x 194/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995
15. PL.x 199/2019 - Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
16. PL.x 201/2019 - Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut
17. PL-x 203/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
18. PL.x 208/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice

SESIZĂRI ÎN FOND

19. Pl-x 170/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
20. Plx. 172/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
21. PL.x 179/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
22. PL-x 183/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
23. Plx. 185/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
24. PL-x 186/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
25. PL.x 190/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
26. PL.x 195/2019 - Proiect de lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centarle și locale
27. Plx. 196/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
28. PL-x 200/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
29. Pl-x 209/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 18 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 20 al ordinii de zi, espectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 21 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 22 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 23 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 25 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 26 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 27 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 28 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctele 19, 24 și 29 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În zilele de 10 și 11 aprilie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 17:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro