Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 15, 16 și 17 aprilie a.c.

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din data de 15 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei au fost prezenți 23 deputați.
La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din data de 16 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei au fost prezenți 23 deputați.
La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din data de 17 aprilie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei au fost prezenți 20 deputați.
Domnul deputat Tudor-Vlad BENGA (USR), domnul ministru Nicolae-Liviu DRAGNEA (PSD) și domnul deputat Ionel FLOROIU (PSD), nu au participat la lucrările comisiei.
La ședința din 15 aprilie a.c. au participat ca invitați: domnul Gabriela Folcuț, Director Executiv Asociația Română a Băncilor, doamna Paula Marinela Pîrvănescu, Secretar de Stat Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, doamna Călin Zvancea Cozan, Șef Serviciu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, doamna Carmen Elian, Subsecretar de Stat Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, domnul Adrian Stângaciu, Șef serviciu juridic Federația Română de Fotbal, domnul Cosmin Butuza, Secretar de Stat Ministerul Tineretului și Sportului, domnul Gheorghe Jianu, Director general adjunct Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Zsombor Vajda, Vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă, domnul Ion Ardeal Ieremia, Secretar de stat Ministerul Culturii și Identității Naționale, doamna Ecaterina Chirilenca, Reprezentant Asociația Investitorilor de Real Estate (AREI), domnul Dan Dumitrescu, Secretar de stat Ministerul Sănătății și doamna Lidia Onofrei, Consilier Ministerul Sănătății.
La ședința comună din 16 aprilie a.c. au participat ca invitați: reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.
Lucrările ședinței din 15 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu ROMAN, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și domnul deputat Ion CĂLIN, vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Lucrările ședinței comune din 16 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat Nicușor HALICI, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Pe ordinea de zi din data de 15 aprilie a.c. au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 66/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
2. PL-x 129/2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
3. PL.x 133/2019 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale
4. PL.x 134/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
5. PL-x 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
6. PL.x 214/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
7. PL.x 217/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
8. PL-x 219/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
9. PL-x 221/2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
SESIZĂRI ÎN FOND
10. PL-x 11/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
11. PL.x 85/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12. PL-x 115/2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
13. PL-x 186/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
14. PL.x 362/2018 Proiectul de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
Pe ordinea de zi din data de 16 aprilie a.c. au figurat următoarele puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
15. PL-x nr. 182/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
16. Pl-x nr. 209/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
17. PL-x nr. 453/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, cinci împotrivă.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi, patru împotrivă și două abțineri.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi, patru împotrivă și două abțineri.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi, cinci împotrivă.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise, cu majoritate de voturi, o abținere.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi, cinci împotrivă.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu majoritate de voturi, cinci împotrivă.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise, cu unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise și respinse, cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu amendamente admise, cu unanimitate de voturi.
La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu amendamente admise și respinse, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din ziua de 17 aprilie 2019 s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vedere studierii inițiativelor legislative de pe ordinea de zi.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 12:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro