Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 4, 5 și 6 iunie 2019.


Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 4, 5 și 6 iunie 2019.

La ședința comisiei din ziua de 4 iunie a.c., din numărul de 22 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 5 iunie a.c., din numărul de 22 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 6 iunie a.c., din numărul de 22 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 4 iunie a.c., lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședintele comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

AVIZE

1. PL.x 239/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
2. PL.x 240/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
3. PL-x 241/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
4. PL.x 244/2019 - Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică


SESIZĂRI ÎN FOND

5. PL-x 162/2018 - Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
6. PL-x 11/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
7. PL-x 84/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
8. PL-x 186/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
9. PL.x 213/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
10. PL-x 226/2019 - Proiect de Lege privind statutul polițistului local
11. PL.x 246/2019 - Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
12. PL.x 509/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
13. PL-x 435/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctele 6, 7, 8, 9, 10 12 și 13 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate.
În zilele de 5 și 6 iunie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 18:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro