Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 25 și 27 iunie 2019.


La ședința comisiei din ziua de 25 iunie a.c., din numărul de 22 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.

La lucrările comisiei din ziua de 27 iunie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 25 iunie a.c., ora 10:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Halici Nicușor (PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Pe ordinea de zi a ședinței comune au figurat următoarele puncte:


SESIZARI ÎN FOND


1. Pl-x 723/2018 - Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
2. Pl-x 289/2019 - Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

La punctul 1 al ordinii de zi al ședinței comune, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu amendamente admise.
La punctul 2 al ordinii de zi al ședinței comune, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu un amendament admis.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 25 iunie a.c., ora 11:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:


AVIZE


1. PL.x 254/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
2. PL-x 266/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

3. PL.x 267/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
4. PL.x 268/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia"
5. PL-x 269/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
6. PL.x 273/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
7. PL.x 274/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații


SESIZĂRI ÎN FOND

8. PL.x 82/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
9. PL.x 247/2019 - Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
10. PL.x 250/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
11. PL.x 258/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12. PL.x 560/2017 - Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
13. PL.x 383/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
14. PL.x 413/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
15. PL.x 275/2019 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi, cu amendamente admise.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru transporturi și infrastructură și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 25 iunie a.c., ora 14:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Lucian-Nicolae Bode (PNL), președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat următorul punct:


SESIZARE ÎN FOND

1. PLx 145/2019 - Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto "VTS"
După prezentarea ordinii de zi și având în vedere întrunirea celor 5 comisii în ședință comună, domnul președinte Lucian Nicolae Bode a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarele inițiative legislative:
1. Pl-x 659/2018 - Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing
2. Pl-x 104/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
3. Pl-x 250/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Supusă dezbaterilor, ordinea de zi suplimentară a ședinței comune a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței comune, în urma dezbaterilor, membrii celor 5 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și amendamente respinse.
La punctul 1 înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune au fost sesizate în fond Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 2 înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune au fost sesizate în fond Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și infrastructură. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi, cu un amendament admis.
La punctul 3 înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței comune au fost sesizate în fond Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În ziua de 27 iunie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 martie 2021, 20:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro