Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 11 și 12 septembrie 2019.

La ședința comisiei din ziua de 11 septembrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 12 septembrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 11 septembrie a.c., lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședintele comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
1. PL.x 170/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl x 282/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare
2. PL.x 286/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
3. PL.x 310/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
4. PLx 319/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
5. PLx 321/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
6. PL.x 322/2019 - Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Română "- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești
7. PL.x 323/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
8. PL.x 324/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
9. PL.x 325/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi cu amendamente admise.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi
La punctele 3, 4, 7 și 9 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În ziua de 12 septembrie a.c. , lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 18:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro