Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 17, 18 și 19 septembrie 2019.

La ședința comisiei din ziua de 17 septembrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 26 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 18 septembrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 24 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 19 septembrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședintele comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
<AVIZE
1. PL.x 338/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
2. PL-x 340/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
3. PL.x 341/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
4. PL.x 344/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor
5. PL.x 350/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
6. PL-x 351/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
7. PL.x 358/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
8. PL.x 361/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
SESIZĂRI ÎN FOND
9. PL.x 339/2019 - Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
10. PL.x 342/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
11. PL.x 343/2019 - Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
12. PL.x 345/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
13. PL.x 349/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali
14. PL.x 310/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
15. PLx 319/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
16. PL.x 325/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
La punctele 10, 12 și 15 ale ordinii de zi, respectivele inițiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
La punctul 16 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi.
În zilele de 18 și 19 septembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 17:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro