Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ziua de 14, 15, 16 și 17 octombrie 2019.

La ședința comisiei din ziua de 14 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 15 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 24 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 16 și 17 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 14 octombrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl-x 365/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
2. PL-x 404/2019 - Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
3. PL.x 405/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
4. PL.x 406/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
5. PL-x 408/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
6. PL.x 412/2019 - Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
7. PL-x 415/2019 - Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare
SESIZĂRI ÎN FOND
8. PL-x 403/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
9. PL.x 407/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
10. PL.x 411/2019 - Proiectul Legii turismului
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost clasată având în vedere faptul că a fost depus raportul comisiei sesizate în fond.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de senat.
La punctele 9 și 10 ale ordinii de zi, respectivele initiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În zilele de 15, 16 și 17 octombrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 martie 2021, 21:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro