Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ziua de 21, 22, 23 și 24 octombrie 2019.

La ședința comisiei din ziua de 21 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 26 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 22, 24 și 25 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 24 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 21 octombrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl-x 416/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
2. PL-x 422/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
3. PL.x 426/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
4. PL.x 432/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
5. PL-x 434/2019 - Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
6. PL.x 446/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
7. PL-x 453/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013
8. PL-x 454/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
SESIZĂRI ÎN FOND
9. Pl-x 369/2019 - Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale
10. PL.x 424/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
11. PL.x 430/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
12. PLx 435/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere.
La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
La punctele 7, 10 și 12 ale ordinii de zi, respectivele initiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
În zilele de 22, 23 și 24 octombrie a.c. , lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 12:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro