Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Florin-Claudiu Roman > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 28, 30 și 31 octombrie 2019.

La ședința comisiei din zilele de 28 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
La ședința comisiei din zilele de 30 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 26 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 31 octombrie a.c., din numărul de 26 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 28 octombrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Victor Viorel Ponta, Liderul Grupului parlamentar PRO Europa, domnul președinte Florin-Claudiu Roman a prezentat propunerea Grupului parlamentar PRO Europa de numire a doamnei deputat Marilena-Emilia Meiroșu în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea doamnei deputat Marilena-Emilia Meiroșu în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL-x 453/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013
2. PL-x 457/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
3. PL.x 458/2019 - Proiectul Legii resurselor hidrominerale
4. PL.x 464/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Romăne
5. PL-x 474/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
6. PL.x 484/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
SESIZĂRI ÎN FOND
7. PL.x 521/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
8. PL.x 407/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
9. PL.x 424/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
10. PL.x 435/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
11. PL.x 470/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a cererii de reexaminare și de adoptare a Legii.
La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise.
La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat.
La punctele 1 și 6 ale ordinii de zi, respectivele initiative legislative au fost amânate cu unanimitate de voturi.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputaților și Comisia pentru administrație publică a Senatului, întrunite în data de 30 octombrie a.c. în ședință comună, au procedat în conformitate cu art.84, alin(3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, la audierea domnului Ion ȘTEFAN, candidatul propus de către Prim-ministrul desemnat, domnul Ludovic Orban pentru funcția de Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
La ședința comună a comisiilor din totalul de 37 membri au participat la lucrări 36 deputați și senatori.
În urma audierii, votul exprimat de membrii celor două comisii a fost de 17 voturi "pentru" și 19 voturi "împotrivă", neîntrunindu-se numărul necesar de voturi pentru un aviz favorabil.
În consecință, cele două comisii au adoptat un aviz negativ.
În ziua de 31 octombrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 18:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro