Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
florin.roman@cdep.ro
florinroman@personal.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Florin-Claudiu Roman > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Florin-Claudiu ROMAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 8/01.02.2018 L512/2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
2. 21/06.02.2019 L684/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate pe ordinea de zi
3. 24/06.02.2019 L689/2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii Lege 214/2019
4. 28/11.02.2019 L193/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
5. 29/19.02.2018 L338/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
6. 33/11.02.2019 L664/2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania pe ordinea de zi
7. 38/19.02.2018 L413/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal in sensul abilitarii Consiliilor Locale sa poata hotari scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe cladiri pentru cladirile de tip sala polivalenta - sala de sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale pe ordinea de zi
8. 43/11.02.2019 L703/2018 Propunere legislativa pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
9. 43/17.02.2020 L555/2019 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bona Lege 35/2020
10. 44/11.02.2019 L723/2018 Propunere legislativa pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala respinsa
definitiv
11. 52/17.02.2020 L573/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila Lege 47/2020
12. 58/17.02.2020 L582/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
13. 60/26.02.2018 L487/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la comisii
14. 61/26.02.2018 L489/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la comisii
15. 63/26.02.2018 L485/2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice nr.75/1994 pe ordinea de zi
16. 68/17.02.2020 L622/2019 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Romanesc Lege 44/2020
17. 84/04.03.2019 L721/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Lege 151/2019
18. 86/02.03.2020 L64/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 Lege 38/2020
19. 87/12.03.2018 L322/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei Lege 290/2018
20. 87/02.03.2020 L65/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania Lege 39/2020
21. 89/12.03.2018 L383/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
22. 100/06.03.2019 L746/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
23. 102/06.03.2019 L738/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice Lege 194/2019
24. 106/06.03.2019 L737/2018 Propunere legislativa pentru imbunatatirea cadrului organizatoric si functional in vederea depistarii precoce a cancerului profesional si a pneumoconiozelor Lege 213/2019
25. 108/12.03.2018 L486/2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice Lege 148/2020
26. 112/12.03.2018 L488/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
27. 115/12.03.2018 L459/2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice retrimis
la comisii
28. 119/11.03.2019 L77/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
29. 122/14.03.2018 L483/2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu pe ordinea de zi
30. 133/13.03.2019 L29/2019 Propunere legislativa privind sprijinirea familiei monoparentale la comisii
31. 134/13.03.2019 L33/2019 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolelor 61 si 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la comisii
32. 135/13.03.2019 L47/2019 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
33. 146/20.03.2019 L18/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, votul electronic, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
34. 147/20.03.2019 L27/2019 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice pe ordinea de zi
35. 154/20.03.2019 L745/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
36. 156/20.03.2019 L64/2019 Propunere legislativa pentru utilizarea autovehiculelor scolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul invatamantului primar/gimnazial precum si pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
37. 161/25.03.2019 L86/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii Lege 97/2019
38. 170/25.03.2019 L14/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 193/2019
39. 173/04.04.2018 L539/2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale raport
depus
40. 175/29.04.2020 L58/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistentei sociale nr.292/2011 la comisii
41. 175/25.03.2019 L45/2019 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
42. 186/29.04.2020 L141/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
43. 187/27.03.2019 L46/2019 Proiect de Lege privind finantarea si implementarea Programului "Tineri in Parlament" pe ordinea de zi
44. 189/27.03.2019 L98/2019 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice raport
depus
45. 193/10.04.2018 L558/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata la comisii
46. 196/29.04.2020 L29/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale Lege 86/2020
47. 197/27.03.2019 L49/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile inidividuale si intreprinderile familiale pe ordinea de zi
48. 198/29.04.2020 L37/2020 Proiect de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer la comisii
49. 200/29.04.2020 L44/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice raport
depus
50. 201/29.04.2020 L45/2020 Proiect de Lege pentru modificrea art.36 1 lit.c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului si urbanismul la comisii
51. 203/15.05.2017 L71/2017 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
52. 204/16.04.2018 L58/2018 Propunere legislativa pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
53. 204/29.04.2020 L49/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala raport
depus
54. 204/27.03.2019 L101/2019 Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 145/2020
55. 206/22.05.2017 L61/2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
56. 207/27.03.2019 L104/2019 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri la comisii
57. 208/27.03.2019 L107/2019 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la comisii
58. 211/16.04.2018 L77/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
59. 220/18.04.2018 L49/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale la comisii
60. 223/06.06.2017 L95/2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata pe ordinea de zi
61. 228/10.04.2019 L129/2019 Propunere legislativa pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi pe ordinea de zi
62. 237/23.04.2018 L36/2018 Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare retrimis
la comisii
63. 238/23.04.2018 L37/2018 Propunere legislativa pentru anularea unor obligatii fiscale in domeniul agricol pe ordinea de zi
64. 244/23.04.2018 L40/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 Lege 215/2018
65. 247/06.05.2020 L145/2020 Propunere legislativa privind organizarea activitatii agentilor imobiliari la comisii
66. 248/06.05.2020 L150/2020 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
67. 248/28.05.2019 L529/2019 Propunere legislativa pentru completarea art.65 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
68. 255/25.04.2018 L74/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe ordinea de zi
69. 257/03.06.2019 L182/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor la comisii
70. 260/25.04.2018 L39/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani republicata pe ordinea de zi
71. 262/13.05.2020 L149/2020 Propunerea legislativa pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala la comisii
72. 263/13.05.2020 L151/2020 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii 254/2013 prvind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal la comisii
73. 275/02.05.2018 L101/2018 LEGE Anti-birocratie pe ordinea de zi
74. 276/12.09.2017 L167/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc pe ordinea de zi
75. 283/18.06.2019 L166/2019 Propunere legislativa privind completarea Ordonantei Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice pe ordinea de zi
76. 284/18.06.2019 L168/2019 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr.247 din 10.04.2015 pe ordinea de zi
77. 285/20.05.2020 L174/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale Lege 172/2020
78. 286/07.05.2018 L38/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal sesizare de
neconstitutionalitate
79. 291/20.05.2020 L175/2020 Propunere legislativa privind munca in domeniul pescuitului maritim la comisii
80. 292/20.05.2020 L148/2020 Proiect de Lege privind exonerarea clientilor bancilor de economisire-creditare in domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prima de stat si accesorii raport
depus
81. 295/26.06.2019 L613/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.58 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 186/2020
82. 297/26.06.2019   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta precum si modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
83. 298/01.07.2019 L609/2019 Propunere legislativa pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare la Senat
84. 300/25.09.2017 L109/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
85. 311/27.05.2020 L197/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului Lege 140/2020
86. 315/27.05.2020 L146/2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 131/2020
87. 318/01.07.2019 L197/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor pe ordinea de zi
88. 319/01.07.2019 L200/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 si 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare Lege 216/2019
89. 320/01.07.2019 L202/2019 Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu castigul salarial la comisii
90. 322/27.05.2020   Propunere legislativa pentru abrogarea dispozitiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor aviz/
punct de vedere
solicitat
91. 329/03.06.2020 L210/2020 Proiect de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Tarii Romanesti, domn al Moldovei si principe al Transilvaniei, drept martir si erou al natiunii romane Lege 137/2020
92. 330/03.06.2020 L211/2020 Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Closca si Crisan, drept martiri si eroi ai natiunii romane Lege 138/2020
93. 331/03.07.2019   Propunere legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei la comisii
94. 335/03.06.2020 L254/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 121/2020
95. 339/17.10.2017 L555/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 pe ordinea de zi
96. 341/29.05.2018 L215/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 202/2018
97. 342/03.06.2020 L219/2020 Propunere legislativa privind organizarea si finantarea serviciilor de promovare a sanatatii si prevenire a imbolnavirilor Lege 152/2020
98. 345/17.10.2017 L194/2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii pe ordinea de zi
99. 345/29.05.2018 L253/2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata pe ordinea de zi
100. 354/09.06.2020 L220/2020 Proiect de Lege privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene sesizare de
neconstitutionalitate
101. 358/04.06.2018 L280/2018 Propunere legislativa privind infiintarea Muzeului Centenarului Marii Uniri la comisii
102. 359/04.06.2018 L281/2018 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei pe ordinea de zi
103. 359/10.09.2019 L235/2019 Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora raport
depus
104. 362/17.10.2017 L195/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
105. 363/12.06.2020 L367/2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Lege 84/2020
106. 370/12.06.2020 L291/2020 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale functionarilor si agentilor Uniunii Europene raport
depus
107. 386/18.09.2019 L248/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 69/2020
108. 387/20.06.2018 L707/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 Lege 190/2019
109. 389/18.09.2019   Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la comisii
110. 398/25.06.2018 L250/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
111. 402/29.06.2020   Propunere legislativa privind completarea Ordonantei de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ la comisii
112. 407/30.10.2017 L199/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei Lege 62/2018
113. 411/30.10.2017 L200/2017 Propunere legislativa privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea si completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata Lege 208/2018
114. 412/01.10.2019 L252/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 si pentru modificarea si completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
115. 413/30.10.2017 L288/2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
116. 424/06.11.2017 L93/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
117. 442/13.11.2017 L270/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi pe ordinea de zi
118. 447/08.10.2019 L304/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare raport
depus
119. 452/08.10.2019 L314/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi pe ordinea de zi
120. 453/08.10.2019 L315/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 aprobata prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 la comisii
121. 454/08.10.2019 L419/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
122. 456/27.07.2020 L428/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 205/2020
123. 459/17.08.2020 B548/2020 Propunere legislativa pentru ingrijirea si educarea timpurie a copiilor din familiile active procedura legislativa încetata
124. 467/11.09.2018 L331/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice pe ordinea de zi
125. 470/17.09.2018 L704/2018 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
126. 472/19.09.2018 L13/2019 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative procedura legislativa încetata
127. 479/20.11.2017 L196/2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la comisii
128. 480/20.11.2017 L300/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
129. 492/02.10.2018 L734/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
130. 495/27.11.2017 L139/2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
131. 495/28.10.2019 L379/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.4 si art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri pe ordinea de zi
132. 496/03.10.2018 L325/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua nationala a Meseriilor Lege 66/2019
133. 496/28.10.2019 L381/2019 Proiect de Lege privind cerintele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari si constructiilor din cadrul dezvoltarilor imobiliare si pentru modificarea si completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar la comisii
134. 499/27.11.2017 L278/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
135. 501/27.11.2017 L293/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului pe ordinea de zi
136. 510/04.12.2017 L274/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
137. 510/28.10.2019 L421/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
138. 512/28.10.2019 L428/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
139. 521/04.12.2017 L305/2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
140. 522/04.12.2017 L309/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
141. 522/28.10.2019 L461/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat la comisii
142. 524/10.10.2018 L358/2018 Propunere legislativa de modificare si completarea punctelor 20), 23) si 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice Lege 11/2020
143. 525/04.12.2017 L315/2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor pe ordinea de zi
144. 526/28.10.2019 L468/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
145. 529/28.10.2019 L471/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
146. 544/07.12.2017 L292/2017 Proiect de Lege pentru sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri pe ordinea de zi
147. 546/07.12.2017 L316/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 la comisii
148. 547/07.12.2017 L332/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
149. 547/08.09.2020 L463/2020 Propunere legislativa pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
150. 555/17.10.2018 L402/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte Lege 85/2019
151. 557/07.12.2017 L287/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures Autostrada Unirii Lege 291/2018
152. 559/14.09.2020 L590/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala Lege 202/2020
153. 560/07.12.2017 L313/2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
154. 561/07.12.2017 L314/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
155. 563/28.10.2019 L402/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii pe ordinea de zi
156. 571/30.09.2020   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane aviz/
punct de vedere
solicitat
157. 572/28.10.2019 L422/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 263/2019
158. 576/28.10.2019 L427/2019 Proiect de Lege privind programul national "Primul loc de munca pentru tinerii absolventi" la comisii
159. 584/28.10.2019 L438/2019 Proiect de Lege pentru infiintarea Muzeului National "Bratianu " Lege 15/2020
160. 585/28.10.2019 L439/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 7/2020
161. 588/30.09.2020 L455/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
162. 591/28.10.2019 L454/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
163. 592/28.10.2019 L455/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii la comisii
164. 597/22.10.2018 L561/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 pe ordinea de zi
165. 597/28.10.2019 L464/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal retrimis
la comisii
166. 600/22.10.2018 L406/2018 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcata a TVA pe ordinea de zi
167. 601/28.10.2019 L474/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane respins
definitiv
168. 603/28.10.2019 L478/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
169. 604/22.10.2018 L430/2018 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
170. 605/22.10.2018 L431/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 172/2019
171. 610/22.10.2018 L552/2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
172. 611/22.10.2018 L558/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice raport
depus
173. 619/24.10.2018 L420/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
174. 625/02.12.2019 L535/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala la comisii
175. 626/02.12.2019 L536/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
176. 633/02.12.2019 L514/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
177. 644/04.12.2019 L543/2019 Proiect de Lege privind adoptarea unor masuri necesare facilitarii parcarii bicicletelor in spatii publice la comisii
178. 651/29.10.2018 L508/2018 Propunere legislativa pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 68/2020
179. 659/16.12.2019 L241/2020 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 93/2012, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara respinsa
definitiv
180. 661/16.12.2019 L548/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de coruptie adoptat
181. 663/31.10.2018 L527/2018 Propunere legislativa pentru completarea art.60 si art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
182. 677/05.11.2018 L548/2018 Propunere legislativa pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Natiunii Romane" la comisii
183. 681/05.11.2018 L547/2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
184. 685/12.11.2018 L101/2019 Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap procedura legislativa încetata
185. 695/14.11.2018 L501/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni Lege 33/2019
186. BP50/21.02.2017 B43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
187. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
188. BP487/14.06.2018   Proiect de hotarare pentru completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
189. BP666/27.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
190. BP473/03.07.2019   Proiectul de hotarare privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor la comisii
191. BP345/12.05.2020   Propunere legislativa privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
192. BP413/26.05.2020   Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr.23/26.06.2012 privind transmiterea unui teren in folosinta Clubului Parlamentarilor Romani "Ion Ratiu" la comisii
193. BP540/30.06.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta la Senat
194. BP559/01.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, precum si pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 la Senat
195. BP564/03.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
196. BP565/03.07.2020   Propunere legislativa pentru darea in administrarea consiliilor locale a bunurilor imobile proprietate privata a statului aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului in care se desfasoara activitati de asistenta sanitar-veterinara la Senat
197. BP571/07.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice la Senat
198. BP574/09.07.2020   Propunere legislativa privind identificarea distincta si promovarea produselor agricole si alimentare de natura a indica originea geografica, locala, nationala sau regionala, istorica sau traditionala, pe teritoriul Romaniei la Senat
199. BP581/14.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale la Senat
200. BP582/14.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale la Senat
201. BP585/15.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic la Senat
202. BP625/28.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si commpletarea Legii nr.95/2006 privind reformma sanatatii la Senat
203. BP655/20.08.2020   Propunere legislativa privind modificarea si completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri la Senat
204. BP465/10.06.2020 L455/2020 Proiectul Legii modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
205. BP722/04.09.2020   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc la Senat
206.   BP188/16.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului retrasa
de catre initiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 septembre 2020, 18:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro