Sorin Mircea OPRESCU
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 142/12.03.2004 L58/2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar Lege 173/2004
2. 160/28.03.2002   Propunere legislativa privind formarea profesionala si pregatirea continua a medicilor si farmacistilor respinsa
definitiv
3. 205/16.04.2002 L326/2002 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. Lege 496/2002
4. 314/17.06.2002 L228/2003 Propunere legislativa privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului National al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din sistemul sanitar din Romania. Lege 460/2003
5. 337/26.05.2003 L474/2004 Propunere legislativa privind statutul medicului de medicina muncii si organizarea serviciilor de medicina muncii Lege 418/2004
6. 373/05.06.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata respinsa
definitiv
7. 374/05.06.2003   Propunere legislativa pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum si a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din Romania respinsa
definitiv
8. 419/25.06.2003 L481/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 472/2004
9.   L554/19.12.2001 Propunere legislativa privind asigurarile sociale de sanatate respinsa
definitiv
10.   L563/04.12.2002 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale a Romaniei respinsa
definitiv
11. 699/19.12.2001 L521/2002 Propunere legislativa privind Legea spitalelor. Lege 270/2003