Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Chambre des Députés > Gheorghe Pribeanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Gheorghe PRIBEANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2000-2004

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 78/15.02.2001   Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au subscris unitati de fond la Fondul National de Investitii. respinsa
definitiv
2. 186/01.04.2004 L185/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.401 din 7 octombrie 2003, pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
3. 201/22.03.2001   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. respinsa
definitiv
4. 226/17.03.2003   Propunere legislativa privind vanzarea unor terenuri, proprietate privata a statului sau al unitatilor administrativ teritoriale, aferente constructiilor cu destinatia de locuinte, din intravilanul localitatilor rurale si urbane respinsa
definitiv
5. 230/30.04.2002   Propunere legislativa privind vanzarea unor terenuri, domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale, afectate de constructii cu destinatia de locuinte, din intravilanul localitatilor rurale si urbane. respinsa
definitiv
6. 238/19.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr.150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
7. 272/28.04.2004 L269/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale nr.347/2002 respinsa
definitiv
8. 280/09.05.2001   Propunere legislativa privind emanciparea si integrarea romilor. retrasa
de catre initiator
9. 310/13.05.2004 L257/2004 Propunere legislativa de completare a art.22 al Legii nr.195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar respinsa
definitiv
10. 425/26.06.2003   Propunere legislativa pentru reorganizarea administrativ-teritoriala a unor judete din centrul Romaniei respinsa
definitiv
11. 443/26.06.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.39 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata si ale Legii nr.169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
12. 511/02.09.2003   Propunere legislativa privind modificarea si completarea O.G. nr.1/1992 cu privire la registrele agricole aprobata prin legea nr.68/1991 privind registrele agricole clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
13. 512/02.09.2003   Propunere legislativa cu privire la adoptarea proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca retrasa
de catre initiator
14. 619/07.10.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor pretioase in Romania respinsa
definitiv
15. 625/09.10.2003   Propunere legislativa privind incheierea de contracte individuale pentru consumurile de apa rece, apa calda menajera, caldura si gaz metan din cladiri colective respinsa
definitiv
16. 626/28.11.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.42/1990, republicata. respinsa
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 janvier 2022, 3:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro