Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
robertsighiartau@gmail.com
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Robert-Ionatan Sighiartău > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Robert-Ionatan SIGHIARTĂU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 7/01.02.2018 L457/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate pe ordinea de zi
2.   L18/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsă
de Senat
3. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
4. 22/06.02.2019 L686/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la comisii
5. 24/06.02.2019 L689/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la comisii
6. 29/19.02.2018 L338/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
7. 33/11.02.2019 L664/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România raport
depus
8. 38/19.02.2018 L413/30.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale pe ordinea de zi
9. 44/11.02.2019 L723/10.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală respinsă
definitiv
10.   L46/05.02.2019 Propunere legislativă privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" adoptată
de Senat
11.   L57/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsă
de Senat
12.   L64/05.02.2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
de Senat
13. 68/26.02.2018 L119/12.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
14. 89/12.03.2018 L383/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
15. 103/12.03.2018 L442/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
16. 106/06.03.2019   Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor la comisii
17. 122/14.03.2018 L483/20.11.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu pe ordinea de zi
18. 146/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
19. 149/06.03.2017 L99/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 188/2017
20. 154/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare raport
depus
21. 156/20.03.2019   Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
22. 187/27.03.2019   Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" la comisii
23. 194/10.04.2018 L54/05.02.2018 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate pe ordinea de zi
24. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
25. 204/16.04.2018 L58/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
26. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
27. 221/08.04.2019   Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 la comisii
28. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată pe ordinea de zi
29. 237/23.04.2018 L36/05.02.2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare pe ordinea de zi
30. 238/23.04.2018 L37/05.02.2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol pe ordinea de zi
31. 255/25.04.2018 L74/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
32. 259/25.04.2018 L35/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice pe ordinea de zi
33. 275/11.06.2019 L167/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 la comisii
34. 283/18.06.2019 L166/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
35. 284/18.06.2019 L168/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 la comisii
36. 294/25.09.2017 L125/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
37. 317/03.10.2017 L187/19.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative pe ordinea de zi
38. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
39. 407/30.10.2017 L199/26.06.2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei Lege 62/2018
40. 414/03.09.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 respinsă
definitiv
41. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 28/2018
42. 470/17.09.2018 L704/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
43. 492/02.10.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
definitiv
44. 499/27.11.2017 L278/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României pe ordinea de zi
45. 501/27.11.2017 L293/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
46. 510/04.12.2017 L274/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
47. 522/04.12.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
48. 546/07.12.2017 L316/04.09.2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 la comisii
49. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
50. 560/07.12.2017 L313/04.09.2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
51. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă pe ordinea de zi
52. 597/22.10.2018 L561/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 pe ordinea de zi
53. 600/22.10.2018 L406/25.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA pe ordinea de zi
54. 604/22.10.2018 L430/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
55. 605/22.10.2018 L431/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
56. 610/22.10.2018 L552/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
57. 611/22.10.2018 L558/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
58. 670/05.11.2018 L511/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 raport
depus
59. 730/28.11.2018 L546/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală raport
depus
60.   L734/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
de Senat
61.   L735/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 respinsă
de Senat
62.   L737/17.12.2018 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor respinsă
de Senat
63.   L745/17.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
de Senat
64. 747/12.12.2018 L665/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
65. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici * Republicată și a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici la Senat
66. BP57/19.02.2019 L211/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la Senat
67. BP275/08.04.2019 BP153/10.04.2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare la Senat
68. BP422/11.10.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
69. BP666/27.09.2018   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
70. BP200/20.03.2019   Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la Senat
71. BP367/05.06.2019   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
72. BP373/06.06.2019   Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române la Senat
73. BP390/12.06.2019   Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu " la Senat
74. BP401/19.06.2019   Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, spre a fi supusă dezbaterii și aprobării Parlamentului României la Senat
75. BP402/19.06.2019   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 iunie 2019, 5:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro