Iuliu NOSA
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 699/10-11-2004  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO-S.A. Iași Lege 36/2005