Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
rodica.barcari@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Rodica-Luminița Barcari > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Rodica-Luminița BARCARI
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Adresa

Mun. Fetești, jud. Ialomița, România

E-mail(uri)

barcari_luminita@yahoo.com

Nationalitate

română

Data nașterii

17.01.1964

Sex

feminin

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada15 Ianuarie -05 noiembrie 2020
Funcția sau postul ocupatSecretar de Stat-Ministerul Educației și Cercetării
Activități și responsabilități principale Stabilirea măsurilor necesare pentru elaborarea actelor normative, inițierea și elaborarea de proiecte a actelor normative, organizarea, coordonarea, aplicarea actelor normative, a ordinelor, instrucțiunilor, notelor și precizărilor emise, asigurarea susținerii guvernamentale a proiectelor de lege, avizarea oricăror documente emise ca urmare a atribuțiilor delegate de ministru.
Numele și adresa angajatoruluiMINISTERUL EDUCAȚIEI Șl CERCETĂRII
Tipul activității sau sectorul de activitateEducației, formare, monitorizare și control
Perioada15 decembrie 2011- iunie 2012
02 aprilie 2015-15 ianuarie 2020
5 noiembrie-19 decembrie 2020
Funcția sau postul ocupatInspector Școlar General
Activități și responsabilități principale Coordonarea activității tuturor departamentelor din cadrul ISJ Ialomița: Monitorizarea descentralizării instituționale, Educație si Formare, Investiții, resurse umane, activitatea financiar- contabila, proiecte si programe.
Numele și adresa angajatoruluiInspectoratul Școlar Județean Ialomița
Tipul activității sau sectorul de activitateEducației, formare, monitorizare și control
Perioada30.03.2018-15.01.2020
Funcția sau postul ocupat Manager proiect "Școală pentru toți - educație pentru fiecare!", ID MySMIS 105197/ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: "Educație și competențe", Obiective specifice (OS) 6.2,6.3,6.4, 6.6, nr. POCU/74/6/18/105197.
Activități și responsabilități principale Coordonarea activităților din cadrul proiectului, supervizarea echipelor tehnice, a consultanților si altor colaboratori implicați
Numele și adresa angajatoruluiInspectoratul Școlar Județean Ialomița în parteneriat cu CPRP Constanța
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație si formare
PerioadaSeptembrie 2010- Decembrie 2011
Funcția sau postul ocupatInspector Școlar General-adjunct
Activități și responsabilități principale Coordonează activitatea departamentului Inspecție Școlară și Implementarea descentralizării instituționale în cadrul ISJ Ialomița
Numele și adresa angajatoruluiInspectoratul Școlar Județean Ialomița
Tipul activității sau sectorul de activitateMonitorizarea descentralizării instituționale, Educație si Formare
Perioada2011
Funcția sau postul ocupatCoordonator grup de lucru pentru elaborarea metodologiei privind acordarea distincției „Profesorul anului"
Activități și responsabilități principaleElaborarea metodologiei
Numele și adresa angajatoruluiI.Ș.J. Ialomița
Tipul activității sau sectorul de activitateeducație
PerioadaIanuarie 2010 - august 2012
Funcția sau postul ocupatExpert pe termen lung (asistent formare)
Activități și responsabilități principalemonitorizarea și coordonarea activităților de formare;
Numele și adresa angajatoruluiI.Ș.J. ialomița- POSDRU/87/1.3/S/54379 - titlul PEER (Profesioniști în Educație și Reformă)
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
PerioadaDin 2010
Funcția sau postul ocupatFormator în domeniul calității educației
Activități și responsabilități principaleFormarea cadrelor didactice în domeniul asigurării calității în educție
Numele și adresa angajatoruluiARACIP
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
PerioadaSeptembrie 2009 - septembrie 2012
Funcția sau postul ocupatSecretar proiect ID 34992 „Pregătirea practică și consilierea profesională, oportunități pentru reușita în carieră
Activități și responsabilități principale - coordonează întraga activitate administrativă și logistică din proiect
- întocmește minutele ședințelor de lucru din cadrul proiectului
- înregistrează între AMPOSDRU/ Ol- CNDDIPT, beneficiar și parteneri.
- redactează lucrările întocmite în cadrul proiectului
- întocmește dosare pentru evidența corespondenței și expedierea acesteia
- participă la organizarea campaniei de conștientizare și la mitingul locurilor de muncă
Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Ialomița in cadrul proiectului de tip grant FSE - POSDRU „Pregătirea practică și consilierea profesională, oportunități pentru reușita în carieră
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
Perioada2007-2012
Funcția sau postul ocupatExpert în corpul de experți al Direcției Juridic și control
Activități și responsabilități principale Activitate de control si monitorizare a activității untatilor de invatamant si a inspectoratelor școlare, soluționarea petițiilor.
Numele și adresa angajatoruluiM.E.C.T.S.
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
Perioada2007- 2019
Funcția sau postul ocupatFormator
Activități și responsabilități principale Desfășoară cursuri de formare, la cursul "Management Educațional", curs avizat M.Ed.C. și "Euro-managerul școlar", curs acreditat MECT, modulul de Marketing educațional.
Numele și adresa angajatoruluiCasa Corpului Didactic Ialomița Slobozia, str. Lacului, nr. 19
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
PerioadaSeptembrie 2006 - 2010
Funcția sau postul ocupatInspector școlar de management educațional, evaluare și dezvoltare instituțională, asigurarea calității
Activități și responsabilități principale - Identificarea nevoilor de dezvoltare ale fiecărei unități de învățământ, colaborând cu organismele abilitate și cu factorii de decizie la nivel local și județean.
- Consiliază conducerle unităților de învățământ în vederea elaborării de proiecte și programe de dezvoltare instituțională, inclusiv realizarea ofertei educaționale și a cărții de identitate a fiecărei unități școlare.
- Elaborează graficul inspecțiilor școlare și efectuează inspecții în domeniul de competență.
- Elaboreazăcriterii de monitorizare și evaluare a calității managementului educațional și asigură consiliere pentru dezvoltarea capacității de autoevaluare a unității de învățământ. Redactează rapoarte, informări, procese-verbale, studii și programe de măsuri de valorificare a activității de evaluare instituțională.
- Coordonează activitatea de evaluare a activității directorilor unităților de învățământ preuniversitar.
- îndrumă și verifică activitatea comisiilor de asigurare a calității din școli.
Numele și adresa angajatoruluiInspectoratul Școlar Județean Ialomița
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
PerioadaIanuarie 2004 - septembrie 2006
Funcția sau postul ocupatDirector
Activități și responsabilități principale - reprezintă instituția, în relațiile cu comunitatea și alte instituții de învățământ sau publice,
- să elaboreze planurile manageriale, în concordanță cu obiectivele reformei și specificul unității,
- să coordoneze utilizarea eficientă a bazei materiale și să contribuie la dezvoltarea și modernizarea acesteia.
- să asigure prin activitatea de îndrumare și control, planul managerial propus.
- să se preocupe permanent de atragerea de resurse materiale și financiare extrabugetare.
- să asigure condițiile necesare bunei desfășurări a procesului instructiv- educativ.
Numele și adresa angajatoruluiGrup Școlar« Construcții Căi Ferate" Fetești, str. Călărași nr. 496
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare
Perioada1989-prezent
Funcția sau postul ocupatProfesor de chimie- fizică, gradul I
Activități și responsabilități principale - planifica activitatea specifica de predare-invatare-evaluare in concordanta cu prevederile Curriculum-ului National;
- desfășoară activitatea de predare-invatare-evaluare;
- activitate de consiliere, în calitate de profesor diriginte
- proiectarea și organizarea de activități extracurriculare, în calitate de director educativ.
Numele și adresa angajatorului Liceul Teoretic "Carol I" Fetești
Grup Școlar« Construcții Căi Ferate" Fetești, str. Călărași nr. 496
Școala Gimnaziala" Spiru Haret" Țăndărei
Tipul activității sau sectorul de activitateEducație și formare

Educație și formare

Perioadalanuarie-august 2020
Calificarea/Diploma obținută Adeverință curs "Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Forme și cauze ale violenței. Managementul emoțiilor. Abilități de comunicare. Planul de acțiune al școlii. Modele de bună practică.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Ialomița
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Program de formare continuă (22 CPT)
PerioadaIunie - iulie 2016
Calificarea/Diploma obținută Atestat „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Evaluarea în învățământul preuniversitar. Elaborarea de instrumente/probe de evaluare.
Subiectivitatea vs. Subiectivism în evaluarea didactică. Factori perturbatori. Specificul evaluării în situații educaționale diverse. Caracterul reflexiv și autoreflexiv al activității evaluatorului.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Ialomița
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Program formare continuă (30 credite)
Perioadamartie - aprilie 2016
Calificarea/Diploma obținutăCertificat de absolvire - MENTOR
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareAsociația DOCEO
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram de specializare
PerioadaIanuarie - februarie 2016
Calificarea/Diploma obținutăAtestat „Aplicații T.I.C. și multimedia în educație"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Crearea de aplicații T.I.C. și multimedia. Noțiuni de didactică și psihopedagogie.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCasa Corpului Didactic Ialomița
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram formare continuă (22 credite)
Perioada2015-2016
Calificarea/Diploma obținutăAtestat „Managementul comunicării educaționale și leadership"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Managementul comunicării ca proces. Managementul comunicării în contextul procesului educațional.
Leadership-ul.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCasa Corpului Didactic ialomița
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram formare continuă (22 credite)
PerioadaAugust - septembrie 2015
Calificarea/Diploma obținutăAtestat „Management și politici publice în educație"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Management instituțional. Politici publice educaționale. Planificare strategică și programare bugetară.
Managementul schimbării.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareAsociația română a tinerilor cu inițiativă
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram formare continuă (20 credite)
Perioada2011-2013
Calificarea/Diploma obținutăMaster in management educațional
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Politici educaționale si legislație școlara, Managementul organizației școlare, Managementul resurselor financiare, Metodologia cercetării educaționale, Managementul proiectelor
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea Tehnică de Construcții București-D.P.P.D
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăMașter in management educațional Iunie
PerioadaIunie 2012
Calificarea/Diploma obținutăAtestat „Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Istoricul și instituțiile UE; Principalele politici europene; Strategia EU 2020; Oportunități de programe educaționale europene.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareInstitutul European din România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram formare continuă (4 credite)
PerioadaIunie 2012
Calificarea/Diploma obținutăAtestat: „Abilitare curriculară în chimie"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Metode didactice modeme în predarea chimiei
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram de formare continuă (25 credite)
PerioadaAprile-mai 2012
Calificarea/Diploma obținutăAtestat: Managementul carierei didactice
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Strategii de comunicare didactică, pedagogică și educațională, Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram de formare continuă (25 credite)
PerioadaNoiembrie 2010- mai 2011
Calificarea/Diploma obținutăAtestat: Controlul calității în școală
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Conceptul de calitate și evoluția acestuia, Legislația calității, Evaluarea internă și evaluarea externă pe baza standardelor naționale, Rolul, structura și funcționarea CEAC, îndrumarea privind autoevaluare/ evaluarea internă și activitățile de îmbunătățire a calității, evaluarea RAEI
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareARACIP
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram de formare continuă (5 credite)
PerioadaDecembrie 2010- ianuarie 2011
Calificarea/Diploma obținutăAtestat: Evaluarea internă a calității
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Standardele de referință ți indicatorii de performanță- abordare din perspectiva evaluării interne;
Organizarea dovezilor în vederea demonstrării progresului unității de învățământ.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareARACIP
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProgram de formare continuă
Perioada2011
Calificarea/Diploma obținutăatestat - „Leadersip și management educațional în sistem descentralizat"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Competente de formare in domeniul managementului si asigurării calității; Competente de consiliere a actorilor interesați; Competente de proiectare, organizare, realizare, implementare, revizuire,
îmbunătățirea activităților de formare si de consiliere.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareM.E.C.T.S.
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăeducație și formare(14 credite)
PerioadaMai 2009- aprilie 2011
Calificarea/Diploma obținutăAtestat „Formarea formatorilor în domeniul Educație"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Competente de formare in domeniul managementului si asigurării calității; Competente de consiliere a actorilor interesați; Competente de proiectare, organizare, realizare, implementare, revizuire,
îmbunătățirea activităților de formare si de consiliere.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareARACIP
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăeducație și formare(15 credite)
Perioada2011
Calificarea/Diploma obținutăCertificat participare „Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Managementul organizației școlare in sistem descentralizat, Proiecte pentru dezvoltarea comunitara, Managementul resurselor financiare, Elemente de economie sociala, Aplicații IT in managementul școlar.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareA.S.E. București - D.P.P.D.
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăeducație și formare
Perioada2010-2011
Calificarea/Diploma obținutăAtestat Intelteach
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Utilizarea tehnologiei pentru dezvoltarea competențelor necesare elevilor în secolul XXI
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareC.C.D. Ialomița
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăeducație și formare
Perioada2010
Calificarea/Diploma obținutăCertificat de absolvire-manager proiect
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Managementul contractelor, managementul echipei de proiect, realizarea programelor
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareS.C. Info Educația S.R.L.
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăeducație și formare
Perioada2010
Calificarea/Diploma obținutăCertificat de absolvire formator
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Pregătirea formării; programarea și organizarea programelor de formare
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareS.C. Info Educația S.R.L.
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăeducație și formare
PerioadaFebruarie 2007 - Mai 2010
Calificarea/Diploma obținutăAtestat - CONTROLUL SPRIJINUL EDUCAȚIEI
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite management, control și calitate, evaluare și control de prevenire
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareC.C.D. Suceava
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăEducație și formare(25 credite)
PerioadaNov.2008-nov. 2009
Calificarea/Diploma obținutăAtestat ECDL Complet
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite - Concepte de bază ale Tehnologiei Informației
- Utilizarea computerului și organizarea fișierelor
- Editare de text
- Calcul tabelar
- Baza de date
- Prezentări
- Utilizare Internet și Poșta electronică
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareECDL România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăNivel de clasificare internațională(25 credite)
PerioadaAprilie- mai 2008
Calificarea/Diploma obținutăAuditor în domeniul calității
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Comunicarea specifică activității de audit
Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității
Conducerea auditului
Examinarea documentelor referitoare la sistemul calității și întocmirea raportului de examinare
întocmirea documentelor specifice activității de audit
întocmirea raportului de audit
Planificarea activității de audit.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCentru de Formare INFO EDUCAȚIA lasi
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăAuditor în domeniul calității- calificare COR 242303
PerioadaSeptembrie- noiembrie 2007
Calificarea/Diploma obținutăProgram de formare continuă EDUCONT
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Managementul calității în serviciile educaționale
Pedagogia comunicării
Comunicare și climat educațional
Consiliere și orientare
Managementul clasei de elevi
Tehnologii informaționale computerizate
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea Valahia din Târgoviște
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs acreditat CNFP (cu 60 credite)
PerioadaAprilie- iunie 2007
Calificarea/Diploma obținutăProgram de formare continuă „Evaluarea din perspectiva europeana"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Fundamentarea evaluării pe standarde curriculare de performanță
Utilizarea metodelor diverse de aplicare a itemlor
Oferirea posibilității unei diagnoze pertinente a progresului școlar
Stimularea motivației învățării și autoevaluării corecte a rezultatelor.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCasa Corpului Didactic Ialomița, Slobozia, str. Lacului, nr. 19
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs acreditat CNFP
PerioadaIanuarie 2007
Calificarea/Diploma obținutăProgram de formare continuă Managementul proiectelor cu finanțare europeană
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Scrierea proiectelor cu finanțare europeană
Oportunități pentru unitățile școlare, în realizarea de parteneriate europene.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCasa Corpului Didactic Ialomița, Slobozia, str. Lacului, nr. 19
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs avizat M.Ed.C
PerioadaNoiembrie 2006- martie 2007
Calificarea/Diploma obținutăProgramul de formare continuă Magister
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Utilizarea adecvată a teoriilor și conceptelor din științele educației
Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ
Elaborarea instrumentelor de evaluare și strategiilor de predare adecvate particularităților individuale și de grup
Proiectarea conținuturilor instructiv-educative.
Aplicarea strategiilor didactice de utilozare eficientă a auxiliarelor didactice în procesul de învățământ.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUBB Cluj
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs acreditat CNFP (30 credite)
Perioada19-23 octombrie 2006
Calificarea/Diploma obținutăCertificat de participare la proiectul internațional Socrates/ Comenius-„European Constitution and the Quality of Environment"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Aplcarea proiectelor de mediu în școală, în conformitate cu legislația europeană.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareInstituto Tecnico Nautico San Giorgio- Genova
Nivelul în clas ificarea națională sau internaționalăProgram de formare
PerioadaNoiembrie 2004- iulie 2005
Calificarea/Diploma obținutăAtestat de formare continua a personalului didactic „Manager XXI"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Competente de conducere si coordonare
Competente de relationare
Competente psihosociale
Competente de îndrumare si control
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareASE București
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs acreditat CNFPA( 90 credite)
PerioadaOctombrie 2005
Calificarea/Diploma obținutăCertificat de participare la cursul internațional:« Home and School working together"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Competențe de comunicare școală- familie.
Proiectarea activității de consiliere a părinților.
Implicarea activă a părinților și comunității în activitățile școlii, în vederea creșterii randamentului școlar al tinerilor.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCentra del Profesorado y de Recurso de Gijon, Spania
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăComenius curs ES-2005-006
PerioadaMartie-aprilie 2004
Calificarea/Diploma obținutăCurs de formare continuă « Parteneriat educațional și integrare europeană"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Probleme de integrare europeană și comunicare cu partenerii sociali prin scrierea de proiecte.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCasa Corpului Didactic Ialomița, Slobozia, str. Lacului, nr. 19
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs aprobat MECT
PerioadaNoiembrie 2003
Calificarea/Diploma obținutăMarketing educațional
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Noțiuni de marketing, specifice unităților de învățămînt
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareISJ Ialomița
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProiect PHARE, cu tema, Instruirea managerilor instituțiilor școlare în marketingul educațional".
PerioadaNoiembrie 2003
Calificarea/Diploma obținutăCurs de formare continuă « Utilizarea bateriei de teste psihologice de aptitudini cognitive în consilierea vocațională"
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite însușirea noțiunilor de consiliere vocațională și aplicarea testelor privind determinarea aptitudinilor cognitive ale elevilor.
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCasa Corpului Didactic Ialomița, Slobozia, str. Lacului, nr. 19
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCurs de formare
Perioada1992-1995
Calificarea/Diploma obținutăDiplomă de licență
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Chimie, chimie-fizică, fizică, pedagogie, matematică
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea București, Facultatea de Chimie- Fizică
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăLicențiat în chimie
Perioada1986-1989
Calificarea/Diploma obținutăDiplomă de absolvire
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Chimie, fizică, pedagogie, psihologie, matematică
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareInstitutul Politehnic București, Facultatea de tehnologie chimică
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăDiplomă de absolvire

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Engleză

 

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

 

C1

C1

C1

C1

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Competențe si abilități sociale

- Comunicare interumană
- Capacitatea de a dezvolta și menține legăturile cu partenerii sociali, cu autorități;
- Capacitatea de a respecta normele deontologice
- Sociabilitate, abordare empatică a relațiilor interumane
- Exigența față de alții, dar în primul rând față de mine
- Capacitatea de autocontrol în comunicarea verbală și nonverbală
- Competența de a soluționa situații conflictuale

Competente și aptitudini organizatorice

- Capacitatea de analiză, diagnoză, prognoză - planificare, organizare;
- Capacitatea de a controla eficient activități diverse;
- Deprinderea și abilitatea de a-mi gestiona bugetul de timp;
- Capacitatea de a utiliza metode modeme de conducere și organizatorice;
- Abilitatea de a ierarhiza sarcinile și de a stabili prioritățile;
- Abilitatea de a delega autoritatea păstrând controlul asupra ansamblului;
- Capacitatea de a gândi strategic, de a lua decizia pe termen lung, mediu și scurt;

Competențe și aptitudini tehnice

întocmire proiecte, documentație și rapoarte

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Word, Excell, Power Point, Internet Explorer

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informații suplimentare

Referințe din partea
Prof. Monica Cristina Anisie

15.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 3:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro