Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Mihai Dumitriu > Q & I Versiunea pentru printare

Mihai DUMITRIU
Questions & interpellations in legislature 2004-2008

 1. Interpellation no.258B/17-05-2005
  Cererea de retrocedare a imobilului situat în Iași, str.Sf.Andrei 70, depusă de Episcopia Romano-catolică de Iași, imobil ce este sediul Grupului Școlar Comercial "Virgil Madgearu" din Iași.

 2. Interpellation no.352B/14-06-2005
  Solicitarea cadrelor didactice universitare pensionare, elite ale învățământului românesc de a li se calcula și a li se atribui o pensie egală cu 80% din salariul de bază.

 3. Interpellation no.433B/20-09-2005
  Referitor la HG 916/11.08.2005.

 4. Interpellation no.538B/04-10-2005
  Solicitarea elevilor absolvenți ai SAM care frecventează cursurile anului de completare învățământ-zi pentru a completa Art.1 din HG nr.1488 din 9.09.2004 privind Programul Național de protecție socială "Bani de liceu".

 5. Interpellation no.540B/04-10-2005
  Solicitarea Consiliului Local al com.Dolhești, jud.Iași, de a se aloca de către MTCT fonduri pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 244D tronsonul Km 33+000 și Km 25+500 între loc.Ciortești-Dolhești-limită de județ.

 6. Interpellation no.793B/22-11-2005
  Modificarea HG 1251.

 7. Interpellation no.876B/07-12-2005
  Punerea în aplicare a OUG 71/2004.

 8. Interpellation no.1365B/28-03-2006
  Finanțarea per elev.

 9. Interpellation no.1366B/28-03-2006
  Taberele școlare.

 10. Interpellation no.1367B/28-03-2006
  Palatul Copiilor din Iași.

 11. Interpellation no.1368B/28-03-2006
  Proiectul pentru Învățământul Rural - 91 milioane USD.

 12. Interpellation no.1369B/28-03-2006
  Recalcularea pensiilor conform Legii 19/2000 și HG 1550 din 2004.

 13. Interpellation no.1425B/11-04-2006
  Artera ocolitoare Iași.

 14. Interpellation no.1486B/12-04-2006
  Aviația utilitară de la Iași.

 15. Interpellation no.1520B/26-04-2006
  Guvernul, Agricultura și Integrarea în Uniunea Europeană.

 16. Interpellation no.1521B/26-04-2006
  Emiterea unei HG pentru stabilirea Patrimoniului comunei Valea Lupului, jud.Iași.

 17. Interpellation no.1537B/26-04-2006
  Biserica neamului amenințată.

 18. Interpellation no.1557B/09-05-2006
  HG 1251/2005 - modificare și completare.

 19. Interpellation no.1558B/09-05-2006
  HG 1488/2004: modificare și completare.

 20. Interpellation no.1559B/09-05-2006
  Proiectul Dracula Parc.

 21. Interpellation no.1686B/23-05-2006
  Ajutorul de 50 RON pentru pensionari.

 22. Interpellation no.1726B/06-06-2006
  Programul de informatizare a învățământului în Guvernarea Portocalie.

 23. Interpellation no.1727B/06-06-2006
  Menținerea claselor de SAM în com.Lungani.

 24. Interpellation no.1848B/27-06-2006
  Învățământul cu predare simultană.

 25. Interpellation no.2194B/24-10-2006
  Emiterea unei HG pentru stabilirea patrimoniului comunei Valea Lupului, jud.Iași.

 26. Interpellation no.2195B/24-10-2006
  HG 1488/2004: modificare și completare.

 27. Question no.2355A/19-12-2006
  Corectarea Ord.Min.nr.116/05.09.2002 elaborat în baza HG nr.1294/dec.2001. Revizuirea modului de calcul al pensiei militare de stat a cadrelor militare trecute în rezervă până la data 10.04.2001.

 28. Interpellation no.2518B/13-03-2007
  Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei.

 29. Interpellation no.2616B/27-03-2007
  Ord.Min.Înv.nr.329/13 februarie 2007 (în anexă): modificare și completare.

 30. Interpellation no.3166B/23-10-2007
  Urgentarea lucrărilor de reabilitare, reparare și consolidare a clădirii Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.

 31. Interpellation no.3167B/23-10-2007
  Necesitatea construirii unui cămin pentru cazarea elevilor de la Grupul Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.

 32. Interpellation no.3168B/23-10-2007
  Devizul general privind fondurile necesare reabilitării și modernizării Școlii Generale din localitatea Valea Lupului.

 33. Interpellation no.3171B/23-10-2007
  Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei pentru anii lucrați și cotizați incompleți.

 34. Interpellation no.3172B/23-10-2007
  Punerea în posesie a doamnei Lemnaru Ana pe o suprafață de teren de 8 prăjini, în satul Hoisești, com Dumești, jud.Iași.

 35. Interpellation no.3173B/23-10-2007
  Încălcarea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafață de 3,408 ha al doamnei Onofrei Maria reprezentată prin fiica sa Gherman Elena.

 36. Interpellation no.3219B/12-11-2007
  Aeroportul din Iași.

 37. Interpellation no.3247B/13-11-2007
  Arhivele istorice ale Transilvaniei confiscate de Ungaria.

 38. Interpellation no.3248B/13-11-2007
  Românii de pretutindeni.

 39. Interpellation no.3337B/13-11-2007
  Care este cuantumul datoriei externe a României în prezent.

 40. Interpellation no.3446B/05-02-2008
  Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.

 41. Interpellation no.3447B/05-02-2008
  Starea precară a drumurilor naționale care traversează Municipiul Iași, DN 24 și DN 28.

 42. Interpellation no.3462B/12-02-2008
  Despăgubirea celor care au depus bani la CEC pentru achiziționarea unui autoturism Dacia.

 43. Interpellation no.3463B/12-02-2008
  Starea precară a drumurilor naționale care traversează Municipiul Iași, DN 24 și DN 28.

 44. Interpellation no.3464B/12-02-2008
  Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.

 45. Interpellation no.3465B/12-02-2008
  Construirea unei clădiri noi la Unitatea Medico-Sanitară Sculeni, jud.Iași.

 46. Interpellation no.3466B/12-02-2008
  Construirea unui local de grădiniță în satul Focuri, com.Focuri, jud.Iași.

 47. Interpellation no.3467B/12-02-2008
  Alocarea de fonduri pentru Sala de Sport de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Iași.

 48. Interpellation no.3468B/12-02-2008
  Construirea unui local de grădiniță în satul Săveni, com.Gropița, jud.Iași.

 49. Interpellation no.3469B/12-02-2008
  Scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune pentru pensionarii din agricultură a căror pensii au fost stabilite în baza Legii 19/2000 și a actelor normative ulterioare.

 50. Interpellation no.3583B/12-02-2008
  Starea Teatrului Național din Municipiul Iași.

 51. Interpellation no.3585B/13-02-2008
  Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.

 52. Interpellation no.3601B/03-03-2008
  Cacealmaua privatizării SC Antibiotice SA.

 53. Interpellation no.3671B/04-03-2008
  Cacealmaua privatizării SC Antibiotice SA.

 54. Interpellation no.3672B/04-03-2008
  Îngrădirea accesului la activitatea de audit statuar a expertului contabil.

 55. Interpellation no.3673B/04-03-2008
  Guvernul sacrifică agricultura uitând de accizele reduse pentru motorină destinată tuturor activităților agricole.

 56. Interpellation no.3674B/04-03-2008
  Școala Normală "Vasile Lupu" Iași - 152 de ani de existență.

 57. Interpellation no.3675B/04-03-2008
  Transformarea Școlii nr.7 "Nicolae Tonidza" Iași în Liceul Economic.

 58. Interpellation no.3815B/18-03-2008
  criza de semințe în agricultură.

 59. Interpellation no.3816B/18-03-2008
  "Șpaga" vine la scara vilei.

 60. Interpellation no.3817B/18-03-2008
  Dracula Park.

 61. Interpellation no.3818B/18-03-2008
  Tinerii angajați în anul 2008 și pensia privată.

 62. Interpellation no.3819B/18-03-2008
  Garantarea pensiilor private.

 63. Interpellation no.3826B/18-03-2008
  Universitatea Petre Andrei Iași.

 64. Interpellation no.3827B/18-03-2008
  Construcție corp școală "ca extindere", a clădirii Liceului teoretic "Miron Costin" Iași.

 65. Interpellation no.4205B/23-09-2008
  Referitor la memoriul cadrelor didactice.

 66. Interpellation no.4274B/24-09-2008
  Referitor la memoriul familiilor Giurca Emilia și Plugaru Constantin.

 67. Interpellation no.4327B/07-10-2008
  Stadiul derulării programului Phare RO 2004-2006 la nivelul jud.Iași.

 68. Interpellation no.4328B/07-10-2008
  Datoria externă a României.

 69. Interpellation no.4329B/07-10-2008
  Construirea unei stații de tratare a apelor uzate la Grupul Școlar Agricol "Mihail Kogălniceanu" Miroslava, jud.Iași.

 70. Interpellation no.4330B/07-10-2008
  Cine le apără drepturile românilor de pretutindeni?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 25 september 2020, 23:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro