Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
silviu.vexler@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Silviu Vexler > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Silviu VEXLER
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2018 L261/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 201/2018
2. 7/01.02.2018 L457/2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate pe ordinea de zi
3. 21/06.02.2019 L684/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate pe ordinea de zi
4. 45/17.02.2020 L562/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Romanitatii Balcanice raport
depus
5. 68/26.02.2018 L119/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
6. 69/25.02.2019 L753/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaica din unitatile sanitare Lege 68/2019
7. 70/25.02.2019 L31/2019 Proiect de Lege privind unele masuri pentru studierea istoriei comunitatilor evreiesti din Romania Lege 53/2019
8. 119/11.03.2019 L77/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
9. 126/13.03.2019 L61/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 126/2019
10. 132/13.03.2019 L51/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Lege 89/2019
11. 149/06.03.2017 L99/2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 188/2017
12. 175/10.04.2017 L52/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 126/2017
13. 187/10.04.2018 L610/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 189/10.04.2018 L75/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca Lege 198/2018
15. 204/27.03.2019 L101/2019 Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 145/2020
16. 227/12.06.2017 L110/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 191/2018
17. 227/18.04.2018 L103/2018 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
18. 311/01.07.2019 L204/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea articolului 5 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii raport
depus
19. 332/23.05.2018 L644/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
20. 337/03.06.2020 L339/2020 Proiect de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului si Angajament Social Lege 107/2020
21. 341/02.09.2019 L256/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta Lege 36/2020
22. 342/03.06.2020 L219/2020 Propunere legislativa privind organizarea si finantarea serviciilor de promovare a sanatatii si prevenire a imbolnavirilor Lege 152/2020
23. 345/29.05.2018 L253/2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata pe ordinea de zi
24. 347/30.05.2018 L301/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte Lege 166/2018
25. 356/10.09.2019 L444/2019 Proiect de Lege privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania Lege 174/2019
26. 365/16.09.2019 L606/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare raport
depus
27. 381/18.09.2019 L259/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
28. 384/23.10.2017 L327/2017 Proiect de Lege privind externarea din unitatile sanitare a persoanelor de religie mozaica decedate Lege 254/2017
29. 384/18.06.2018 L300/2018 Proiect de Lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului Lege 157/2018
30. 391/23.09.2019 L608/2019 Propunere legislativa privind completarea art.95 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
31. 398/29.06.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei la comisii
32. 399/29.06.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
33. 400/29.06.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
34. 402/29.06.2020   Propunere legislativa privind completarea Ordonantei de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ aviz/
punct de vedere
solicitat
35. 403/25.06.2018 L269/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 la comisii
36. 405/30.10.2017 L320/2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania Lege 247/2017
37. 408/30.10.2017 L338/2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii si teatrului idis Lege 253/2017
38. 434/27.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicata in Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
39. 446/03.09.2018 L366/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
40. 447/03.09.2018 L329/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate respinsa
definitiv
41. 501/03.10.2018 L616/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
42. 522/10.10.2018 L363/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
43. 525/28.10.2019 L466/2019 Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia nationala sesizare de
neconstitutionalitate
44. 527/10.10.2018 L364/2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
45. 528/10.10.2018 L365/2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar pe ordinea de zi
46. 566/07.12.2017 L172/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
de Senat
47. 603/20.12.2017 L543/2017 Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial Lege 67/2018
48. 603/22.10.2018 L428/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
49. 607/28.10.2019 L515/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 248/2019
50. 618/11.11.2019 L30/2020 Propunere legislativa pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii si a art.361 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 37/2020
51. 650/04.12.2019 L563/2019 Propunere legislativa pentru instituirea Zilei Martisorului ca zi de sarbatoare nationala pe ordinea de zi
52. 661/31.10.2018 L522/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice la promulgare
53. 666/16.12.2019 L561/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
54. 685/12.11.2018 L101/2019 Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap procedura legislativa încetata
55. 718/21.11.2018 L512/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii Lege 151/2020
56. 720/26.11.2018 L159/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei sesizare de
neconstitutionalitate
57. BP440/03.06.2020 L450/2020 Proiect de Lege privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri adoptat
de Senat
58. BP482/16.06.2020   Propunere legislativa pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
59. BP484/17.06.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate la Senat
60. BP542/30.06.2020   Propunere legislativa privind abrogarea unor masuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei la Senat
61. BP561/01.07.2020   Propunere legislativa privind trecerea unor imobile din proprietatea privata sau publica, dupa caz, a statului in proprietatea publica a judetului Bihor si in administrarea Consiliului judetean Bihor la Senat
62. BP577/13.07.2020   Proiect de Hotarare privind modificarea art.258 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputatilor la comisii
63. BP624/28.07.2020   Propunere legislativa pentru ingrijirea si educarea timpurie a copiilor din familiile active
64. BP625/28.07.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si commpletarea Legii nr.95/2006 privind reformma sanatatii

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 15:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro