BIRÓ Rozália-Ibolya
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Question no.319A/08-03-2017
  Implementarea, la nivel național, a prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.

 2. Question no.453A/22-03-2017
  Stadiul derulării proiectelor finanțate cu fonduri europene dedicate înființării de centre pentru victimele violenței domestice.

 3. Question no.617A/12-04-2017
  Stadiul transpunerii Convenției de la Istanbul în dreptul intern.

 4. Question no.1264A/28-06-2017
  Aplicarea Hotărârii nr.301/2012 cu privire la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 5. Question no.2283A/15-11-2017
  Armonizarea legislației din România cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

 6. Interpellation no.900B/21-11-2017
  Stadiul legilor pentru modificarea cadrului legislativ în vederea implementării, la nivel național, a prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

 7. Question no.2779A/06-02-2018
  Implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul

 8. Question no.3405A/20-03-2018
  Eliminarea birocrației în cazul acordării indemnizației pentru creșterea copilului

 9. Question no.3406A/20-03-2018
  Eliminarea birocrației în cazul acordării indemnizației de șomaj

 10. Question no.3669A/04-04-2018
  Revenire la Întrebarea nr. 2779A/06.02.2018 - Implementarea prevederilor Convenției de la Instanbul

 11. Question no.4609A/13-06-2018
  Stadiul transpunerii directivelor europene în legislația națională