Mircea CIOPRAGA
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 281/22-09-1997  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania. Lege 201/2005