Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
2000-2004 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Senate > Viorel Balcan > mediation committees Versiunea pentru printare

Viorel BALCAN
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. L56/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava. Lege 209/2003
2. L57/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea Lege 206/2003
3. L58/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea Lege 207/2003
4. L59/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Paulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea. Lege 208/2003
5. L320/21-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Lege 643/2002
6. L372/29-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii administrativ-teritoriale Lege 96/2003
7. L380/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
8. L382/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local Lege 3/2003
9. L386/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Paleu, judetul Bihor Lege 28/2003
10. L387/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tamaseu, judetul Bihor Lege 27/2003
11. L408/17-09-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale Lege 673/2002
12. L507/08-11-2002  Proiect de Lege privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 52/2003
13. L564/05-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
14. L590/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarire comunala Lege 255/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 10:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro