Nicu COJOCARU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 5/18-01-2000  Proiect de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Lege 350/2001