Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
1996-2000 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 1996-2000 > Chambre des Députés > Adrian Tudor Moroianu Geaman > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Adrian Tudor MOROIANU GEAMAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 10/20.01.1997   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1991 republicata, privind impozitul pe salarii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
2. 11/20.01.1997   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. respinsa
definitiv
3. 12/20.01.1997   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.280/1994 republicata, pentru aprobarea normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva. retrasa
de catre initiator
4. 13/20.01.1997   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale. respinsa
definitiv
5. 14/20.01.1997   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice aprobata si modificata prin Legea nr.125/1995. respinsa
definitiv
6. 32/03.02.1998   Propunere legislativa pentru completarea Codului Penal. retrasa
de catre initiator
7. 39/19.02.1997   Propunere legislativa privind accesul la dosarele intocmite - pana la 24 februarie 1992 - de catre fostele organe de securitate. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.180/1998
8. 42/01.02.2000   Propunere legislativa privind reconsiderarea cuantumului indemnizatiei lunare brute si a cotei de participare la profitul net a administratorilor companiilor/societatilor nationale, societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale, este actionar majoritar, precum si ai regiilor autonome. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
9. 67/08.03.1999   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.70/1991 privind alegerilor locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
10. 70/10.03.1998   Propunere legislativa privind Adunarile Generale ale Actionarilor, Consiliilor de Administratie si conducerile executive ale societatilor/companiilor nationale, regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. respinsa
definitiv
11. 93/15.04.1997   Propunere legislativa privind imbunatatirea sistemului de premiere in activitatea sportiva. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
12. 134/20.04.1999   Propunere legislativa privind publicarea componentei adunarilor generale ale actionarilor si consiliilor de administratie ale agentilor economici cu capital majoritar de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
13. 135/21.04.1999   Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr.69/1991 a administratiei publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
14. 154/04.05.1999   Propunere legislativa de modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
15. 165/04.04.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr.108/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
16. 170/12.05.1999   Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.26/1995 privind impozitul de dividente. respinsa
definitiv
17. 180/17.05.1999   Propunere legislativa privind scutirea de la plata taxelor vamale si taxei pe valoarea adaugata a dispozitivelor medicale de performanta si inalta performanta precum si a altor dispozitive medicale. respinsa
definitiv
18. 242/16.06.1999   Propunere legislativa privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata a lucrarilor de investitii, de reparatii capitale si reparatii curente in sistemul invatamantului de stat si in cel particular acreditat. respinsa
definitiv
19. 257/23.06.1999   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea si utilizarea fondurilor speciale ale drumurilor publice. respinsa
definitiv
20. 267/30.06.1999   Propunere legislativa privind sprijinirea si intrajutorarea sinistratilor din zonele calamitate. respinsa
definitiv
21. 300/01.10.1997   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.39/1990 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare. respinsa
definitiv
22. 308/07.10.1998   Propunere legislativa privind Legea Educatiei Fizice si Sportului. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.3/1999
23. 330/01.09.1999   Propunere legislativa privind prelungirea pe toata durata anului 1999, a drepturilor prevazute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare, modificat prin Legea nr.22/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
24. 333/08.09.1999   Propunere legislativa privind completarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 in vederea reducerii impozitului pe profit. respinsa
definitiv
25. 404/14.10.1999   Propunere legislativa privind infiintarea Departamentului Urmarire Performante Postprivatizare al Guvernului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
26. 419/15.12.1998   Propunere legislativa pentru modificarea, completarea Legii nr.87/1994. respinsa
definitiv
27. 429/25.10.1999   Propunere legislativa privind conferirea titlului de Cetatean de onoare. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
28. 455/10.11.1999   Propunere legislativa privind majorarea alocatiei de stat pentru copii si a alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29. 513/16.12.1999   Propunere legislativa privind declararea municipiului Ploiesti oras martir. respinsa
definitiv
30. 641/22.11.2000   Propunere legislativa privind reducerea si respectiv scutirea de taxa pe valoare adaugata a unor produse si servicii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 16 janvier 2021, 17:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro