Adrian Tudor MOROIANU GEAMAN
Questions et interpellations dans la legislature 1996-2000

 1. Interpellationno.3B/11-02-1997
  Referitor la HG nr.1279/22.11.1996 prin care anumite bunuri de import sunt exceptate temporar de la plata taxelor vamale.

 2. Interpellationno.4B/11-02-1997
  Referitor la HG nr.1185/15.11.1996 privitoare la acordarea unor facilități noi persoanelor cu domiciliul în România trimise în misiune permanentă în străinătate.

 3. Interpellationno.5B/11-02-1997
  Referitor la HG nr.1238/20.11.1996 privitoare la intrarea, ieșirea din țară și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize, mărind astfel numărul vămilor autorizate.

 4. Questionno.17A/12-02-1997
  Referitor la HG nr.3-1997 privind măsuri de constituire a Fondului de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor.

 5. Interpellationno.3PM/25-03-1997
  Referitor la acordarea unor facilități persoanelor cu domiciliul în România și trimise în misiune permanentă în străinătate.

 6. Interpellationno.47B/15-04-1997
  Referitor la Preventoriul TBC din Poiana Țapului, județul Prahova.

 7. Interpellationno.4PM/23-04-1997
  Care este data limită pentru ajungerea în Parlament a unei inițiative a Guvernului privind responsabilitatea ministerială?

 8. Questionno.89A/07-05-1997
  Referitor la incripționarea grupei sangvine în actul de identitate și permisul de conducere.

 9. Questionno.91A/07-05-1997
  Referitor la neregulile de la BANCOREX.

 10. Questionno.97A/14-05-1997
  Referitor la valorificarea zonelor libere solicit informații despre: ținerea licitațiilor și legalitatea acestora, etc.

 11. Questionno.116A/28-05-1997
  Referitor la protestul Uniunii Județene SANITAS Prahova.

 12. Questionno.128A/25-06-1997
  Referitor la vânzarea clubului italian VICENZA CALCIO se pare unui investitor român.

 13. Questionno.129A/25-06-1997
  Referitor la vânzarea clubului italian VICENZA CALCIO se pare unui investitor român.

 14. Questionno.130A/25-06-1997
  În ce măsură există relații de afaceri sau lobby între firma BALLI (legată de numele d-lui Victor Stănculescu) și FPS?

 15. Questionno.135A/30-06-1997
  Ce măsuri veți întreprinde pentru remedierea situației producătorilor agricolicare nu primesc nici un ban pe cantitățile de grâu și orz contractate anul trecut?

 16. Questionno.136A/02-07-1997
  Solicit informare detaliată asupra sesizărilor Curții de Conturi în următoarele situații: 1) încasarea nelegală de la bugetul de stat de subvenții peste nivelul pierderilor înregistrate; 2) creditarea deghizată, fără dobândă a unor socirtăț

 17. Questionno.144A/02-07-1997
  Când, cum și de la cine au fost adjudecate de către BNR vilele de lux din Sinaia, cine le exploatează, ce alte vile sau case de odihnă mai are BNR și care este directorul din BNR care a beneficiat de un împrumut preferențial de 500 milioane

 18. Questionno.145A/02-07-1997
  Solicit informații despre modul în care s-a făcut sponsorizarea Secretariatului General al Guvernului, în legislatura trecută, cu aproximativ 5,5 milioane de dolari date în două tranșe de Bancorex.

 19. Questionno.146A/08-07-1997
  Referitor la penalizările Ministerului Muncii către Banca Mondială.

 20. Questionno.147A/08-07-1997
  Solicit o copie a hotărârii Curții de Apel asupra ilegalităților de la SAFI INVEST SA.

 21. Questionno.148A/16-07-1997
  Revine la întrebarea 91A.

 22. Questionno.149A/16-07-1997
  Referitor la imobilele din București situate în str. C.A. Rosetti, nr.13 și B-dul Magheru nr.5-7 (Casa Lido și Hotel Lido)

 23. Questionno.150A/16-07-1997
  Revine la o întrebare anterioară referitoare la prevederile HG nr.1279/22.11.1996 prin care anumite bunuri de import sunt exceptate temporar de la plata taxelor vamale.

 24. Questionno.151A/16-07-1997
  Care a fost activitatea dvs. până în momentul numirii ca director al SRI?

 25. Questionno.152A/16-07-1997
  Solicit informații asupra legalității și a modului în care dl George C. Păunescu desfășoară activități în zona Bechet (județul Dolj) prin SC SPET SA.

 26. Questionno.153A/16-07-1997
  Solicit informații asupra contractelor de publicitate.

 27. Questionno.154A/16-07-1997
  Solicit informații referitoare la contractele de publicitate.

 28. Questionno.155A/16-07-1997
  Revine la 130A/24.06.1997 referitor la denumirea firmei BALLI.

 29. Questionno.179A/01-10-1997
  Referitor la mafia petrolului cu referire directă la SC PETROTEL SA și SC VEGA SA județul Prahova.

 30. Questionno.180A/01-10-1997
  Referitor la mafia petrolului cu referire directă la SC PETROTEL SA și SC VEGA SA județul Prahova.

 31. Questionno.181A/01-10-1997
  Referitor la mafia petrolului cu referire directă la SC PETROTEL SA și SC VEGA SA județul Prahova.

 32. Questionno.182A/01-10-1997
  De ce se blochează posibilitatea de a beneficia de aplicarea unor acte normative date în sprijinul privatizării întreprinderilor mici și mijlocii?

 33. Questionno.183A/01-10-1997
  De ce se blochează posibilitatea de a beneficia de aplicarea unor acte normative date în sprijinul privatizării întreprinderilor mici și mijlocii?

 34. Questionno.188A/08-10-1997
  Referitor la criza uleiului.

 35. Questionno.189A/08-10-1997
  Care este strategia Guvernului pentru ca România să nu fie ocolită de drumul petrolului ?

 36. Questionno.190A/08-10-1997
  Care este strategia Guvernului pentru ca România să nu fie ocolită de drumul petrolului ?

 37. Questionno.203A/22-10-1997
  În ce măsură, aplicarea Legii Fondului Funciar este afectată de numărul insuficient de specialiști OCOT și topometriști, ca și de modul de lucru al acestora și al conducerilor respectivelor instituții.

 38. Questionno.204A/22-10-1997
  Care au fost motivele care au stat la baza abrogării alin.2 și 3 ale art.22 din Legea nr.15/1994 și care sunt avantajele abrogării?

 39. Questionno.205A/22-10-1997
  Referitor la alimentarea cu gaze a orașului Slănic, jud.Prahova.

 40. Interpellationno.9PM/22-10-1997
  Solicit prelungirea termenului de aplicare a HG nr.1078/4.11.1996 (distribuție a gazului pentru Slănic, jud. Prahova).

 41. Questionno.215A/29-10-1997
  Deblocarea urgentă a procesului de privatizare a serelor de stat.

 42. Questionno.216A/29-10-1997
  Deblocarea urgentă a procesului de privatizare a serelor de stat.

 43. Questionno.217A/29-10-1997
  Deblocarea urgentă a procesului de privatizare a serelor de stat.

 44. Questionno.218A/29-10-1997
  Deblocarea finanțării Direcției Sanitare Prahova.

 45. Questionno.229A/11-11-1997
  Referitor la sediile federațiilor și confederațiilor sindicale din județul Prahoav.

 46. Questionno.230A/11-11-1997
  Ce măsuri a luat FPS pentru a susține privatizarea SC PETROTEL SA și VEGA SA?

 47. Questionno.231A/11-11-1997
  Referitor la acordarea unui ajutor social familiilor fără venituri sau cu venituri mici.

 48. Questionno.232A/11-11-1997
  Cine a dat aprobările pentru scoaterea cantității de ulei din Rezerva Națională?

 49. Questionno.233A/11-11-1997
  Referitor la predarea imobilelor din Mizil str.Mihai Bravu proprietatea dl. Smedoiu Mircea de către Primăria Mizil și SC CONETACS Mizil.

 50. Questionno.228A/12-11-1997
  Referitor la alegerea primarului și a consilierilor locali în comuna Blejoi, județul Prahova.

 51. Questionno.247A/26-11-1997
  Referitor la repararea punților și podețelor și construirea altora în mediul rural.

 52. Questionno.251A/03-12-1997
  Ce măsuri urgente veți adopta pentru evitarea deprecierii pe timp de iarnă a instalațiilor din industria petrochimică?

 53. Questionno.264A/10-12-1997
  Referitor la fosfoghipsul radioactiv depozitat lângă Combinatul Romfosfochim Valea Călugărească.

 54. Questionno.265A/10-12-1997
  Referitor la fosfoghipsul radioactiv depozitat lângă Combinatul Romfosfochim Valea Călugărească.

 55. Questionno.290A/28-01-1998
  Construirea unui dig pe râul Cricovul Dulce, comuna Șirna, județ Prahova.

 56. Questionno.291A/28-01-1998
  Construirea unui dig pe râul Cricovul Dulce, comuna Șirna, județ Prahova.

 57. Questionno.292A/28-01-1998
  Construirea unui dig pe râul Cricovul Dulce, comuna Șirna, județ Prahova.

 58. Questionno.297A/04-02-1998
  Referitor la abuzurile prefectului de Prahova Romeo Hanganu care nu acordă condiții egale pentru mass-media locală.

 59. Questionno.298A/11-02-1998
  Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S

 60. Questionno.310A/11-02-1998
  Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S

 61. Questionno.311A/11-02-1998
  Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S

 62. Questionno.312A/11-02-1998
  Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S

 63. Questionno.320A/25-02-1998
  Referitor la problemele cu care se confruntă salariații OCAOTA prin aplicarea prevederilor Legii 18/1991 și a Legii 169/1997.

 64. Questionno.345A/18-03-1998
  Ce se are în vedere în anul 1998 pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate ale agențiilor de protecție a mediului.

 65. Questionno.346A/18-03-1998
  Pe raza satului Rușani, comuna Colceag, județul Prahova, 45 ha (islaz) au fost inundate din septembrie 1997 din cauza ruperii îndiguirii uneia dintre bîlțile aparținând SC Rompesco SA filiala Fulga.

 66. Questionno.347A/18-03-1998
  Pe raza satului Rușani, comuna Colceag, județul Prahova, 45 ha (islaz) au fost inundate din septembrie 1997 din cauza ruperii îndiguirii uneia dintre bîlțile aparținând SC Rompesco SA filiala Fulga.

 67. Questionno.362A/22-04-1998
  Vă rog să luați măsurile care se impun pentru ca în Consiliul de Administrație al SNP PETROM să acceadă specialiști.

 68. Questionno.363A/22-04-1998
  Nereguli în aplicarea Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

 69. Questionno.364A/22-04-1998
  Nereguli în aplicarea Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

 70. Questionno.374A/06-05-1998
  Referitor la ordinul 201-14.02.1997 care aprobă Normele de avizare și autorizare sanitară ; Monopolul e deținut de societăți ca SC Artinfo SRL Oradea și SC Forelexim SRL București care nu au acreditare ci doar avize funcționare.Mai sunt și alte unități care desfășoară această activitate,care sunt acestea,pe ce criterii și perioade au fost date avizele de principiu sau acreditările, cine sunt patronii respectivelor societăți?

 71. Questionno.375A/06-05-1998
  Referitor la Ordinul nr 201/14.02.1997 al Ministerului Sănătății .Se solicită: a)analiyarea urgentă a modului in care activitatea de instruire și certificare a revenit numai unui nr. foarte restrâns de unități b) anularea imediată a ordinului nr.201/14.02.1997 și a respectivelor norme metodologice de avizare sanitară și autorizare sanitară

 72. Questionno.420A/17-06-1998
  Referitor la furnizarea și utilizarea energiei termice la care se solicită o anticipație egală cu contravaloarea cantității de energie termică prezumată pentru o lună medie, solicit o informare.

 73. Questionno.422A/17-06-1998
  Referitor la anticipația pentru furnizarea energiei termice ce reprezintă consumul pentru o lună medie.

 74. Questionno.423A/17-06-1998
  Referitor la influența transformării CNCAN asupra activitîții APM Ploiești.

 75. Questionno.430A/24-06-1998
  De ce se solicită TVA 11% pentru cupoanele din agricultură?

 76. Questionno.431A/24-06-1998
  De ce se percepe TVA de 11% pentru cupoanele din agricultură?

 77. Questionno.432A/24-06-1998
  Referitor la litigiul dintre fam. Sorescu și Dispensarul Medical Uman din com. Lipănești, jud. Prahova.

 78. Questionno.488A/30-09-1998
  Referitor la activitatea dl.ministru de finanțe Traian Decebal Remeș în perioada 1990-1998.

 79. Questionno.489A/30-09-1998
  Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.

 80. Questionno.491A/30-09-1998
  Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.

 81. Questionno.492A/30-09-1998
  Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.

 82. Questionno.512A/14-10-1998
  Care este lista cronologică a importurilor de zahăr din anul 1997 până în prezent si care sunt diferențele valorice dintre importurile de zahăr pe relația Moldova și celelalte realizate?

 83. Questionno.521A/21-10-1998
  Referitor la-Armament pentru India- statul român (prin două regii,ROMTEHNICA-apartinând MApN și RATMIL-aparținând MIC)a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.

 84. Questionno.522A/21-10-1998
  Referitor la-Armamentul pentru India-unde statul român a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.

 85. Questionno.523A/21-10-1998
  Referitor la -Armament pentru India- unde statul român a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.

 86. Questionno.524A/21-10-1998
  Referitor la-Armamentul pentru India-unde statul român a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.

 87. Questionno.525A/21-10-1998
  Referitor la reabilitarea imaginii României în sstrăinătate.

 88. Questionno.558A/04-11-1998
  Solicită, în copie, rapoartele asupra controalelor efectuate la SC Ramira SA Baia Mare în perioada 1990-1996.

 89. Questionno.559A/04-11-1998
  Referitor costul și numărul buletinelor de vot și al ștampilelor, pentru fiecare tur de scrutin pentru elegerea Primarului General al Capitalei.

 90. Questionno.562A/04-11-1998
  Referitor la întrebările care nu sa primit răspuns-290A,291A,292A,297A,320A,345A,422A,428A.

 91. Questionno.563A/04-11-1998
  Referitor la reorganizarea RATMIL și ce măsuri sunt avute în vedere privitor la separarea sectoarelor producției speciale și civile.

 92. Questionno.564A/04-11-1998
  Referitor la reorganizarea RATMIL, dorește să analizeze activitatea profesională desfășurată la Uzina Mecanică Plopeni, jud.Prahova.

 93. Questionno.581A/11-11-1998
  Referitor la reconstrucția spitalului rural din Bălțătești județul Prahova.

 94. Questionno.647A/23-11-1998
  Referitor la situația grea a orașului Mizil,jud.Prahova.

 95. Questionno.604A/24-11-1998
  Referitor la un transfer de treizeci de milioane de dolari din Nigeria într-o bancă românească.

 96. Questionno.612A/09-12-1998
  Referitor la prestația nesatisfăcătoare a magistraților.

 97. Questionno.613A/09-12-1998
  Referitor la întârzierea plății salariale la SC PETROS SA, Ploiești.

 98. Questionno.614A/09-12-1998
  Solicită răspuns la întrebările 428A-98, 15311 și 15313.

 99. Questionno.615A/09-12-1998
  Solicită răspunsuri la întrebările 291A și 345A.

 100. Questionno.616A/09-12-1998
  Solicită răspuns la întrebarea 292A.

 101. Questionno.617A/09-12-1998
  Solicită răspuns la întrebarea 290A.

 102. Questionno.618A/09-12-1998
  Solicită răspuns la 290A,291A,292A,345A,422A,428A,15311,15313 și 562A.

 103. Questionno.645A/23-12-1998
  Referitor la situația dezastruoasă a orașului Mizil, jud.Prahova.

 104. Questionno.646A/23-12-1998
  Referitor la situația grea a orașului Mizil, jud.Prahova.

 105. Questionno.663A/03-02-1999
  Referitor la cunoașterea adevăraților propietari ai sutelor de vile ridicate la Bușteni și Mâneciu - Valea Prahovei.

 106. Questionno.681A/24-02-1999
  Referitor la demiterea din funcție în urma unui control guvernamental a directorului Serviciului Regiei de Protocol Sinaia, jud.Prahova, Gheorghe Mușat.

 107. Questionno.682A/24-02-1999
  Referitor la societățile comerciale autorizate să producă/comercializeze în sistem angro alcool, băuturi alcoolice, produse de tutun și cafea, la nivelul jud.Prahova.

 108. Questionno.683A/24-02-1999
  Referitor la ce a informat mass-media, precum că Curtea de Conturi-Direcția de Control Financiar Prahova, au descoperit pagube de 10676 milioane lei, recuperate fiind doar 3015 mil.lei.

 109. Questionno.689A/03-03-1999
  Referitor la programul anual pentru 1999,prevăzut a se realiza de ministerele economice și de finanțe, împreună cu Exim Bank.

 110. Questionno.701A/10-03-1999
  Referitor la râul Cricovul Dulce care provoacă inundații pe raza com.Șirna.

 111. Questionno.708A/17-03-1999
  Referitor la nereguli constatate de Curtea de Conturi privind execuția bugetară pe anul 1997, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 112. Questionno.712A/17-03-1999
  Referitor la situația tineretului.

 113. Questionno.713A/17-03-1999
  Solicită să fie informat despre ce măsuri se au în vedere pentru susținerea tineretului.

 114. Questionno.714A/17-03-1999
  Referitor la măsuri ce se vor lua pentru susținerea tineretului.

 115. Questionno.715A/17-03-1999
  Referitor la situația tineretului, măsuri(programe) și principalele probleme cu care se confruntă învățământul românesc.

 116. Questionno.709A/18-03-1999
  Referitor la neregulile constatate de Curtea de Conturi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 117. Interpellationno.36PM/23-03-1999
  Referitor la acțiunile Ministerului Finanțelor și ale ministrului care prezintă un pericol economic și social,aducând atingere intereselor țării, siguranței naționale.

 118. Questionno.718A/24-03-1999
  Referitor la modul aberant în care se promovează și se aplică legislația fiscală.

 119. Questionno.719A/24-03-1999
  Solicită să fie informat care sunt societățile comerciale autorizate să importe, să producă sau să comercializeze în sistem angro alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și cafea.

 120. Questionno.722A/31-03-1999
  Referitor la rezolvarea problemei distribuției apei potabile în com.Bălțești.

 121. Questionno.723A/31-03-1999
  Solicită programul de restructurare a Companiei Naționale de Electricitate SA.

 122. Questionno.732A/07-04-1999
  Referitor la privatizarea circumscripțiilor de asistență sanitar-veterinere.

 123. Questionno.738A/14-04-1999
  Referitor la modul în care se dorește a se vinde pachetele de acțiuni de la SC IPIP SA.

 124. Questionno.740A/14-04-1999
  Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.

 125. Questionno.739A/15-04-1999
  Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.

 126. Questionno.745A/21-04-1999
  Referitor la situația dramatică a orașului Mizil, jud.Prahova.

 127. Questionno.746A/21-04-1999
  Referitor la situația dramatică a orașului Mizil.

 128. Questionno.747A/21-04-1999
  Referitor la conținutul programelor de restructurare aprobate pentru Societatea Națională a Sării-SA București și Societatea Națională a Cărbunelui-SA Ploiești.

 129. Questionno.748A/21-04-1999
  Referitor la aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale.

 130. Questionno.749A/21-04-1999
  Referitor la programul privind pietruirea drumurilor comunale,alimentarea cu apă a satelor, conectarea la rețeaua de electrificare și la rețele telefonice.

 131. Questionno.754A/28-04-1999
  Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.

 132. Questionno.759A/05-05-1999
  Referitor la unele dintre cele mai importante investiții străine din municipiul Ploiești, Timken SA, Dero Lever SA și Petrotel-LukOil SA.

 133. Questionno.760A/05-05-1999
  Referitor la investițiile străine din municipiul Ploiești.

 134. Questionno.761A/05-05-1999
  Referitor la investițiile străine din municipiul Ploiești.

 135. Questionno.767A/12-05-1999
  Referitor la programul de restructurare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" SA București.

 136. Questionno.768A/12-05-1999
  Referitor la programul de conversie a unor capacități de producție militară către producția civilă.

 137. Questionno.769A/12-05-1999
  Referitor la strategia națională a locuirii elaborată de Centrul Național pentru Așezări Umane.

 138. Questionno.778A/19-05-1999
  Referitor la programul de restructurare a Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie,Hidrologie și Gospodărirea Apelor" SA și a "Companiei Naționale Apelor Române" SA.

 139. Questionno.779A/19-05-1999
  Referitor la societățile com.autorizate să comercializeze, producă alcool, produse din tutun și cafea.

 140. Questionno.780A/19-05-1999
  Referitor la momentul când vor fi definitivate normele metodologice privind declararea orașului Mizil ca zonă defavorizată.

 141. Questionno.781A/19-05-1999
  Referitor la promovarea proiectului de hotărâre privind începerea lucrărilor de apărare împotriva inundaților pe raza comunei prahovene Șirna.

 142. Questionno.782A/19-05-1999
  Referitor la normele vor fi definitifate și Mizil va putea beneficia de înlesnirile acordate zonelor defavorizate.

 143. Questionno.783A/19-05-1999
  Referitor la situația vilelor din localitățile prahovene.

 144. Questionno.803A/02-06-1999
  Referitor la data când se va aloca de către Guvern suma necesară pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.

 145. Questionno.804A/02-06-1999
  Referitor la data când se va aloca de către Guvern suma necesară pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.

 146. Questionno.805A/02-06-1999
  Referitor la suma alocată pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.

 147. Questionno.806A/02-06-1999
  Referitor la salariile angajaților din sectorul ocrotirii sănătății.

 148. Questionno.807A/02-06-1999
  Referitor la majorările salariale la toate cadrele medico-sanitare.

 149. Questionno.811A/09-06-1999
  Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.

 150. Questionno.812A/09-06-1999
  Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.

 151. Questionno.813A/09-06-1999
  Solicită să știe în scris toate regiile autonome și societățile, companiile naționale aflate în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.

 152. Questionno.814A/09-06-1999
  Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.

 153. Questionno.816A/09-06-1999
  Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.

 154. Questionno.818A/09-06-1999
  Referitor la verificarea tuturor contractelor și tranzacțiilor derulate - de la apariția OUG 10/1997 până în prezent - de către regiile autonome și societățile comerciale înființate în conf. cu prevederile cap.III al Legii 15/1990.

 155. Questionno.836A/16-06-1999
  Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA.

 156. Questionno.837A/16-06-1999
  Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.

 157. Questionno.838A/16-06-1999
  Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.

 158. Questionno.840A/23-06-1999
  Referitor la activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.

 159. Questionno.841A/23-06-1999
  Referitor la modul de înființare și activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.

 160. Questionno.842A/23-06-1999
  Referitor la activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.

 161. Questionno.847A/23-06-1999
  Referitor la SC "A&A IMPORT-EXPORT" SRL Ploiești.

 162. Questionno.848A/23-06-1999
  Referitor la SC "A/A Import-Export" SRL Ploiești.

 163. Questionno.849A/23-06-1999
  Referitor la SC "A/A Import-Export" SRL Ploiești.

 164. Questionno.859A/30-06-1999
  Referitor la apartenența la o structură informativă a deputatului Adrian Tudor Moroianu-Geamăn.

 165. Questionno.860A/30-06-1999
  Referitor la dorința de a comunica că nu a făcut parte din cadrul unei structuri ale serviciilor de informații.

 166. Questionno.861A/30-06-1999
  Referitor la apartenența la o structură de informații.

 167. Questionno.862A/30-06-1999
  Referitor la patronii a opt societăți comerciale care sunt cercetați pentru evaziune fiscală.

 168. Questionno.863A/30-06-1999
  Referitor la livrările de păcură.

 169. Questionno.865A/30-06-1999
  Referitor la situația regiilor autonome, societăți naționale, societăți comerciale cu capital de stat, mixt și privat care au avut în perioada 1 iulie 1998-30 iunie 1999 licențe de export-import pentru tehnică militară.

 170. Questionno.866A/30-06-1999
  Care sunt regiile autonome, societățile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, mixt și privat care au avut în perioada 1 iulie 1998- 30 iunie 1999 licențe de export-import pentru tehnică militară.

 171. Questionno.871A/01-09-1999
  Solicită să cunoască conținutul Notei prezentate de DAPL, referitoare la unele aspecte rezultate din aplicarea Legii nr.189/1998 și Legii nr.36/1999,"prin care s-au identificat unele măsuri pentru soluționarea deficitelor bugetare locale".

 172. Questionno.872A/01-09-1999
  Referitor la societățile naționale,soc.com.,regii autonome cu capital de stat,mixt și privat care au avut licențe de export/import pentru tehnic[ militară în perioada 1 iulie 1998 - 30 iunie 1999.

 173. Questionno.873A/01-09-1999
  Referitor la apartenența sa sau nu din structurile serviciilor de informații.

 174. Questionno.877A/08-09-1999
  Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează inclusiv siguranța națională.

 175. Questionno.878A/08-09-1999
  Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează și siguranța națională.

 176. Questionno.879A/08-09-1999
  Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează și siguranța naționale.

 177. Questionno.880A/08-09-1999
  Referitor la problemele ce se cer rezolvate în sectorul producției de apărare.

 178. Questionno.901A/15-09-1999
  Referitor la componența comisiilor care au efectuat recentele controale la rafinăriile PETROBRAZI și ARPECHIM.

 179. Questionno.902A/15-09-1999
  Referitor la componența comisiilor mixte care au efectuat recentele controale la rafinăriile PETROBRAZI și ARPECHIM.

 180. Questionno.903A/15-09-1999
  Referitor la cazurile avute în vedere de AVAB din jud.Prahova.

 181. Questionno.904A/15-09-1999
  Referitor la pagubele înregistrate de incendiul produs în Ploiești (cartierul Dâmbu).

 182. Questionno.912A/22-09-1999
  Referitor la Biserica "Sf.Ioan Botezătorul" din or.prahovean Vălenii de Munte, care a fost mistuită într-un incendiu.

 183. Questionno.929A/29-09-1999
  Referitor la conținutul Cartei albe a Armatei.

 184. Questionno.930A/29-09-1999
  Referitor la conținutul Cartei albe a Armatei.

 185. Questionno.938A/06-10-1999
  Referitor la luări pertinente de poziție față de "politica totalitară și discreționară a Ministerului Transporturilor".

 186. Questionno.939A/06-10-1999
  Referitor la societățile acreditate să efectueze instruirea periodică a personalului, în baza Ordinului 201/14.02.1997.

 187. Questionno.940A/06-10-1999
  Referitor la introducerea contorizării individuale și renunțarea la sistemul anticipațiilor plătite către regii sau societăți comerciale prestatoare de servicii.

 188. Questionno.941A/06-10-1999
  Solicită răspuns la 860A și 873A, de la Direcția Informații Militare.

 189. Questionno.952A/20-10-1999
  Referitor la incendiul ce a mistuit 26 de gospodării din Ploiești (cartierul Dâmbu).

 190. Questionno.953A/20-10-1999
  Referitor la un răspuns incomplet ce au făcut obiectul întrebării 903A din 15.09.1999.

 191. Questionno.956A/27-10-1999
  Referitor la nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.

 192. Questionno.957A/27-10-1999
  Referitor la o serie de nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.

 193. Questionno.958A/27-10-1999
  Referitor la nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.

 194. Questionno.961A/27-10-1999
  Referitor la Planul Național de Aderare la NATO.

 195. Questionno.1000A/24-11-1999
  Referitor la aspecte legate de activitatea Spitalului de Obstretică-Ginecologie din Ploiești.

 196. Questionno.1001A/24-11-1999
  Referitor la SN "Conpet" SA.

 197. Questionno.1002A/24-11-1999
  Referitor la SNP "Petrom" SA București.

 198. Questionno.999A/24-11-1999
  Referitor la aspecte grave legate de activitatea Spitalului Județean din Ploiești.

 199. Questionno.1018A/30-11-1999
  Referitor la "afacerea SUNOIL".

 200. Questionno.1042A/29-12-1999
  Referitor la necesitatea acordării de sprijin financiar pentru biserica "Sf.Ioan Botezătorul" din Vălenii de Munte și pentru biserica "Înălțarea Domnului", din Plopeni, jud.Prahova.

 201. Questionno.1059A/08-02-2000
  Referitor la Legea 115/1999 privind răspunderea ministerială.

 202. Questionno.1060A/08-02-2000
  Referitor la concliziile verificărilor efectuate la SC CORUNA IMPEX SRL și PASADENA IMPEX SRL din Câmpina.

 203. Questionno.1061A/08-02-2000
  Referitor la concluziile verificărilor efectuate la SC CORUNA IMPEX SRL și PASADENA IMPEX SRL din Câmpina.

 204. Questionno.1062A/08-02-2000
  Referitor la investițiile, reparațiile și alte cheltuieli bugetare de la Spitalul Județean și Spitalul de Obstretică-Ginecologie din Ploiești.

 205. Questionno.1063A/08-02-2000
  Referitor la executarea lucrărilor pentru Palatul Justiției-Prahova de către SC Construcții SA Ploiești.

 206. Questionno.1064A/08-02-2000
  Referitor la un sprijin financiar și material pentru numărul mare de rromi din Mizil și Bălțești.

 207. Questionno.1065A/08-02-2000
  Solicită lista completă privind toate fondurile speciale.

 208. Questionno.1066A/08-02-2000
  Referitor la Inspectoratul de Sănătate Publică Sinaia, jud.Prahova care a rămas fără sediu.

 209. Questionno.1067A/08-02-2000
  Referitor la necesitatea de a găsi cât mai repede un sediu pentru ISP Sinaia.

 210. Questionno.1068A/08-02-2000
  Referitor la aspecte din activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.

 211. Questionno.1069A/08-02-2000
  Referitor la problemele financiare create de firma "A&A Import-Export" SRL Ploiești.

 212. Questionno.1070A/08-02-2000
  Referitor la activitatea și problemele financiare create de firma "A&A Import-Export" SRL Ploiești.

 213. Questionno.1080A/15-02-2000
  Referitor la produsele speciale "Săgeata și Cargo" fabricate la Uzina Mecanică Plopeni, actualmente SN RomarmSA - Filiala SC Plopeni SA, jud.Prahova.

 214. Questionno.1096A/22-02-2000
  Referitor la sumele ce trebuiesc alocate pentru activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

 215. Questionno.1097A/22-02-2000
  Referitor la spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

 216. Questionno.1098A/22-02-2000
  Referitor la sumele ce vor fi incluse în bugetul de stat pentru activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

 217. Questionno.1099A/22-02-2000
  Referitor la spațiile ce trebuie acordate pentru desfășurarea activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

 218. Questionno.1100A/22-02-2000
  Referitor la spațiile pentru desfășurarea activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

 219. Questionno.1112A/22-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă în care a ajuns sectorul industriei de apărare.

 220. Questionno.1114A/22-02-2000
  Referitor la afacerea "DADIANA".

 221. Questionno.1121A/29-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă din sectorul de apărare.

 222. Questionno.1122A/29-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă în care a ajuns sectorul industriei de apărare.

 223. Questionno.1123A/29-02-2000
  Referitor la dosarul SUNOIL.

 224. Questionno.1124A/29-02-2000
  Referitor la interesele dubioase ale fraților Cristescu de a prelua pachetul de acțiuni deținut de FPS la SC Petros SA, Ploiești.

 225. Questionno.1125A/29-02-2000
  Referitor la afacerile dubioase a fraților Cristescu în jud.Prahova.

 226. Questionno.1137A/08-03-2000
  Referitor la împropietărirea cu loturi de teren a veteranilor de război.

 227. Questionno.1138A/08-03-2000
  Referitor la împropietărirea cu loturi de teren a veteranilor de război.

 228. Questionno.1139A/08-03-2000
  Referitor la suplimentarea numărului de bilete acordate rezerviștilor pentru stațiunile de tratament.

 229. Questionno.1140A/08-03-2000
  Referitor la sprijinirea cadrelor militare în rezervă pentru a nu-și pierde imobilele în care locuiesc, în cazul că vor fi revendicate.

 230. Questionno.1141A/08-03-2000
  Referitor la drepturile angajaților Ministerului de Interne.

 231. Questionno.1146A/14-03-2000
  Referitor la rezultatul verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, în ultimul semestru al anului trecut, la Primăria Lipănești, jud.Prahova.

 232. Questionno.1147A/14-03-2000
  Referitor la SC ELTRIX SRL.

 233. Questionno.1158A/29-03-2000
  Referitor la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești care instrumentează câteva dosare penale care au ca subiect firmele LUKOIL.

 234. Questionno.1159A/29-03-2000
  Referitor la activitatea economică a fraților Emil și Marius Cristescu.

 235. Questionno.1160A/29-03-2000
  Referitor la activitatea fraților Emil și Marius Cristescu.

 236. Questionno.1161A/29-03-2000
  Referitor la activitatea fraților Emil și Marius Cristescu.

 237. Questionno.1162A/29-03-2000
  Referitor la unitățile administrative - din fiecare județ.

 238. Questionno.1163A/29-03-2000
  Referitor la măsurile luate față de ceea ce apare ca fiind abuziv în evoluția dosarului lui Lupea Ion.

 239. Questionno.1164A/29-03-2000
  Referitor la măsurile luate față de ceea ce apare ca fiind abuziv în evoluția dosarului domnului Lupea Ion.

 240. Questionno.1172A/04-04-2000
  Referitor la lucrările încredințate de SNP PETROM și SNG ROMGAZ, societății comerciale ELTRIX SRL.

 241. Questionno.1176A/04-04-2000
  Referitor la constituirea unei comisii speciale pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului.

 242. Questionno.1177A/04-04-2000
  Referitor la constituirea comisiei speciale pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului.

 243. Questionno.1181A/05-04-2000
  Referitor la efectele negative ale O.G. nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.

 244. Questionno.1182A/05-04-2000
  Referitor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1147/1996 și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1283/1998.

 245. Interpellationno.66PM/05-04-2000
  Referitor la efectele negative ale O.G. nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.

 246. Questionno.1189A/11-04-2000
  Referitor la reținerea pentru contrabandă cu mașini furate a fiului primarului municipiului Giurgiu.

 247. Questionno.1192A/12-04-2000
  Referitor la trimiterea de felicitări către cetățeni cu caracter electoral.

 248. Questionno.1193A/12-04-2000
  Referitor la felicitările trimise și semnate de președinții PD-Ploiești, către cetățeni în scop electoral.

 249. Questionno.1194A/12-04-2000
  Referitor la demersurile în vederea transformării Regiei Generale de Apă în societate comercială cu capital mixt.

 250. Questionno.1195A/12-04-2000
  Referitor la modificările ce se vor aduce legilor electorale.

 251. Questionno.1196A/12-04-2000
  Referitor la privatizarea deplină a SC Conserve SA Vălenii de Munte.

 252. Questionno.1197A/12-04-2000
  Referitor la trimiterea de felicitări semnate de președinții PD-Ploiești, către cetățeni în scop electoral.

 253. Questionno.1198A/12-04-2000
  Referitor la situația de la SC Petrolexportimport.

 254. Questionno.1211A/26-04-2000
  Referitor la activitatea Băncii Populare "Vital" Cooperativa de Credit.

 255. Questionno.1212A/26-04-2000
  Referitor la activitatea Băncii Populare "Vital" Cooperativa de Credit.

 256. Questionno.1220A/09-05-2000
  Referitor la alegerile locale din anul 2000 care au debutat în jud.Prahova sub semnul proastei organizări.

 257. Questionno.1221A/09-05-2000
  Referitor la alegerile locale 2000 care au debutat în jud.Prahova sub semnul proastei organizări.

 258. Questionno.1222A/09-05-2000
  Referitor la preocupările primarilor care nu se mai îndreaptă către administrarea localităților și profită de funcție pentru a-și face campanie folosind personalul și logistica consiliilor locale.

 259. Questionno.1228A/16-05-2000
  Referitor la ocuparea postului de secretar general al Prefecturii Prahova.

 260. Questionno.1277A/20-09-2000
  Referitor la nereguli în cadrul Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar în jud.Prahova.

 261. Questionno.1278A/20-09-2000
  Referitor la nereguli în cadrul Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar din jud.Prahova.