Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
1990-1992 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Ioan Oltean > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ioan OLTEAN
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 28/11.02.2008 L304/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Reprezentantelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe langa Parlamentul Romaniei procedura legislativa īncetata
2. 35/09.02.2005 L93/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 121/2005
3. 91/16.03.2005 L152/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
4. 117/07.03.2007 L329/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata respinsa
definitiv
5. 125/11.04.2005 L191/2005 Propunere legislativa pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali Lege 216/2005
6. 150/08.03.2006 L647/2005 Propunere legislativa privind unele masuri de protectie a minorilor respinsa
definitiv
7. 150/19.03.2007 L904/2006 Proiectul Legii mestesugurilor respins
definitiv
8. 153/17.03.2008 L402/2008 Propunere legislativa privind completarea articolului 44 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor respinsa
definitiv
9. 190/23.05.2005 L124/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
10. 195/14.04.2008 L938/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
11. 196/14.04.2008 L890/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
12. 200/16.04.2008 L549/2008 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
13. 204/25.05.2005   Propunere legislativa instituirea registrului de interese ale deputatilor si senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
14. 216/29.03.2006 L686/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor prevederi privind functia publica respinsa
definitiv
15. 229/08.06.2005 L181/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003 respinsa
definitiv
16. 277/05.05.2008 L918/2007 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului retras
de catre initiator
17. 281/05.05.2008 L148/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Lege 175/2009
18. 327/02.05.2007 L135/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
19. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
20. 340/12.05.2008 L67/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii 169/1997 respinsa
definitiv
21. 368/07.05.2007 L133/2007 Propunere legislativa privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, apartinand cultelor religioase ortodox si greco-catolic din Romania respinsa
definitiv
22. 369/25.04.2006 L90/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei respinsa
definitiv
23. 371/07.05.2007 L134/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
24. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25. 382/17.06.2008 L113/2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respins
definitiv
26.   L393/25.04.2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
27. 394/28.09.2005 L626/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
28. 442/08.05.2006 L188/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.301/2004 - Codul Penal respinsa
definitiv
29. 452/04.06.2007 L245/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
30. 454/10.05.2006 L229/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor prevederi din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
31. 467/10.10.2005 L232/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
32. 514/03.09.2008 L304/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Reprezentantelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe langa Parlamentul Romaniei respinsa
definitiv
33. 530/07.06.2006 L295/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Lege 178/2009
34. 568/26.06.2006 L304/2006 Propunere legislativa privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
35. 576/24.09.2008 L305/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice respinsa
definitiv
36. 603/18.09.2007 L457/2007 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
37. 631/12.12.2005 L480/2005 Propunere legislativa privind unele masuri pentru eficientizarea activitatii serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale respinsa
definitiv
38. 702/04.11.2008 L426/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura respinsa
definitiv
39. 707/04.11.2008 L389/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
40. 717/03.10.2006 L492/2006 Propunere legislativa privind autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi respinsa
definitiv
41. 742/18.10.2006 L957/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 108/2007
42. 751/18.10.2006 L504/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsa
definitiv
43. 782/25.10.2006 L543/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata respins
definitiv
44. 804/01.11.2006 L544/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (4) al articolului 91 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
45. 875/10.12.2007 L609/2007 Propunere legislativa privind votul electronic respinsa
definitiv
46. 878/10.12.2007 L634/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor respinsa
definitiv
47. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
48. BP12/16.02.2005 L90/2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale retrasa
de catre initiator
49. BP326/16.04.2008 L470/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
50. BP689/08.09.2008 B430/11.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.244/2002, modificata si republicata in temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
51. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat
52. BP701/09.09.2008 B445/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adoptiilor cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
53. BP702/09.09.2008 B446/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului familiei din 1993, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
54. BP703/09.09.2008 B447/18.09.2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
55. BP705/09.09.2008 B449/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului la Senat
56. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 september 2022, 4:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro