Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Constantin Faina > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Constantin FAINA
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 144/2008
2. 39/13.02.2008 L778/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
3. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
4. 89/03.03.2008 L796/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
5. 92/03.03.2008 L831/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
6. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
7. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
8. 128/08.03.2006 L412/2006 Propunere legislativa privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta Lege 17/2007
9. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
10. 180/22.03.2006 L335/2006 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 17 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
11. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Lege 221/2005
12. 202/02.04.2007 L977/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
13. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativa privind protectia sociala a femeilor casnice respinsa
definitiv
14. 256/05.05.2008 L53/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
15. 291/12.05.2008 L950/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.50 din 09/06/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
16. 292/12.05.2008 L949/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata respinsa
definitiv
17. 294/12.05.2008 L54/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
18. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
19. 305/25.04.2007 L1006/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
20. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
21. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 238/2007
22. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
23. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
24. 386/17.06.2008 L133/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25. 424/17.06.2008 L196/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice respinsa
definitiv
26. 440/23.06.2008 L259/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata Lege 270/2008
27. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativa pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
28. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor respinsa
definitiv
29. 562/24.09.2008 L291/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
30. 589/12.09.2007 L363/2007 Propunere legislativa privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
31. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
32. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
33. 649/02.10.2007 L442/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
34.   L650/04.11.2008 Propunere legislativa pentru infiintarea Companiei Nationale Complexul Hipic National "Felix Topescu" S.A. retrasa
de catre Senat
35. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
36. 674/04.11.2008 L363/2008 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul proprietatii respinsa
definitiv
37. 698/18.09.2006 L425/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
38. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
39. 710/03.10.2006 L437/2006 Propunere legislativa privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei si verificarii documentatiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol respinsa
definitiv
40. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
41. 827/03.12.2007 L584/2007 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte respinsa
definitiv
42. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti la comisii
43. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
44. 976/18.12.2006 L773/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
45. BP543/09.05.2006 L592/2006 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania retrasa
de catre initiator
46. BP735/03.09.2007 L739/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar retrasa
de catre initiator
47. BP777/24.09.2008 B494/30.09.2008 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari la Senat
48.   BP375/10.07.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 5:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro