Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania

 Functia Nume si prenume Membru Grupdin data
1. Președinte Marin Gheorghe deputat PSD
2. Vicepreședinte Mera Alexandru Liviu deputat PD
3. Secretar Buzatu Gheorghe senator PRM
4. Membri Dolănescu Ion deputat PRM
5.   Kereskényi Alexandru senator UDMR
6.   Motoc Marian-Adrian deputat PSD 6 feb. 2001
7.   Seche Ion senator PSD

Fosti membri ai grupului:

  Nume si prenume Membru Grupdin datapâna în data
1. Nicolae Ion deputat PSD 6 feb. 2001 10 iul. 2004
2. Rădulescu Grigore Emil deputat PRM 5 iul. 2004
3. Fabini Hermann Armeniu senator PNL 24 iun. 2004