Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

Camera Deputaților organizează în zilele de 22 ianuarie 2019 și 05 februarie 2019 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV:

Posturi scoase la concurs
CONSULTANT PARLAMENTAR - 1 post vacant durată nedeterminată vezi detalii post
REFERENT (mimico-gestual) - 1 post vacant pe durată nedeterminată vezi detalii post
Condiții de participare
consultant parlamentar
 • Cetățenie română;
 • Cunoașterea limbii române;
 • 18 ani împliniți;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul științe juridice;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
 • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
 • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
referent (mimico-gestual)
 • Cetățenie română;
 • Cunoașterea limbii române;
 • 18 ani împliniți;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Autorizație pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, aflată în termen de valabilitate, eliberată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dezabilități, potrivit legislației în vigoare;
Probele de concurs
consultant parlamentar
- Proba scrisă - 22.01.2019, ora 10:00
- Proba orală - 05.02.2019, ora 10:00
referent (mimico-gestual)
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
consultant parlamentar Bibliografie si tematica
referent (mimico-gestual) Bibliografie si tematica

Înscrierea la concurs se face la sediul Camerei Deputaților din Palatul Parlamentului, între orele 10:00-12:00 până în data de 17.01.2019.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs, dna Ioana-Irina Dumitru, telefon 021 4142265 sau interior 2265, apelabil din interiorul Palatului Parlamentului.
Anunț publicat în data de 12.12.2018
REZULTATELE CONCURSULUI
Post Nr.  Candidați Selecție dosar Proba scrisă Proba orală Rezultate finale
consultant parlamentar 1. 45 ADMIS Respins
19.00
-
2. 16 ADMIS Respins
51.66
-
3. 15 ADMIS Respins
62.00
-
4. 48 ADMIS Respins
18.33
-
5. 60 ADMIS Respins
44.00
-
6. 656 ADMIS Respins
60.33
-
7. 27 ADMIS ADMIS
89.33
ADMIS
86.00
ADMIS
87.66
Probele concursului se notează cu puncte de la 1 la 100
Selecția de dosare a fost publicat în data de 17.01.2019
Rezultatul probei scrise a fost publicat în data de 22.01.2019
Rezultatul probei orale a fost publicat în data de 05.02.2019
Rezultatul final a fost publicat în data de 07.02.2019