Plen
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2018 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2018

Număr înregistrări găsite: 22
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3. PHCD 3/2018 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
4. PHCD 4/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
5. PHCD 5/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
6. PHCD 6/2018 Proiect de Hotârâre privind validarea unor mandate de deputat
7. PHCD 7/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
8. PHCD 8/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen COM(2017)570
9. PHCD 9/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului COM(2017)637
10. PHCD 10/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11. PHCD 11/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg COM(2017) 673
12. PHCD 12/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Planul de acțiune al UE 2017 – 2019 Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați COM(2017)678
13. PHCD 13/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Viitorul sectorului agricol și al agriculturii COM(2017) 713
14. PHCD 14/2018 Proiect de Hotârâre privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spații din imobilul Palatul Parlamentului, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
15. PHCD 15/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu COM(2018)10
16. PHCD 16/2018 Proiect de Hotârâre privind privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor:Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018)29
17. PHCD 17/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
18. PHCD 18/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
19. PHCD 19/2018 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20. PHCD 20/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală COM(2018)22
21. PHCD 21/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării COM(2018) 23
22. PHCD 22/2018 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018) 24

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 25 aprilie 2018, 7:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro