Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2020
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 76
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 10.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 104/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996
-
2. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
3. 10.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2020, 10.09.2020
-
4. 10.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2020, 09.09.2020
-
5. 27.08.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2020, 27.08.2020
-
6. 27.08.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2020, 27.08.2020
-
7. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 478/2020
Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara
-
8. 09.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.07.2020, 09.07.2020
-
9. 09.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.07.2020, 09.07.2020
-
10. 08.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 345/2020
Proiect de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012
-
11. 02.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
12. 02.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
13. 24.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 28.02.2020
-
14. 24.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 27.02.2020
-
15. 24.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
16. 24.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
17. 23.06.2020 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatului pentru ocuparea funcției de președinte – membru executiv al Consiliului Autorit??ii de Supraveghere Financiar? Buget
18. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 343/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
19. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 355/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități
-
20. 16.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 16.06.2020
-
21. 16.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 16.06.2020
-
22. 15.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 351/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
-
23. 15.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 367/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative
-
24. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
25. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
26. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 489/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului
-
27. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 314/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
-
28. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 327/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare
-
29. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 192/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
30. 26.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
31. 26.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
32. 12.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
33. 12.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
34. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 242/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
35. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
36. 29.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
37. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
-
38. 23.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
39. 22.04.2020 asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Juridică
40. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 142/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
-
41. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 143/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
42. 22.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
43. 15.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
44. 15.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
45. 15.04.2020 AVIZ COMUN asupra Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020 -
46. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
47. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 133/2020
Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate
-
48. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 134/2020
Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
-
49. 02.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
50. 02.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
51. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Popescu Virgil-Daniel, candidat pentru functia de Ministru al Economiei, Energiei si Mediului de afaceri Industrii
52. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
53. 12.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
54. 09.03.2020 asupra PL nr. 236/2018
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
55. 09.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 05.03.2020
-
56. 09.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 05.03.2020
-
57. 05.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Popescu Virgil Daniel, pentru ocuparea functiei de ministru al economiei, energiei si mediului de afaceri Industrii
58. 03.03.2020 asupra PL nr. 433/2018
Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Buget
Juridică
59. 03.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 24/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
-
60. 26.02.2020 asupra PL nr. 164/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Buget
Juridică
61. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 659/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Buget
62. 24.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 20.02.2020
-
63. 24.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 20.02.2020
-
64. 18.02.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Popescu Virgil-Daniel, candidat pentru functia de Ministru al Economiei, Energiei si Mediului de afaceri Industrii
65. 17.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
66. 17.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
67. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 578/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
68. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 646/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
69. 06.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
70. 06.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
71. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 479/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
72. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 628/2019
Proiect de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
-
73. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 635/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
74. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 640/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
-
75. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 641/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
-
76. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 25 septembrie 2020, 14:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro