Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2022
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..152      >>

înregistrări găsite: 152
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 474/2021
Proiectul Legii acvaculturii
Agricultură
2. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Buget
Industrii
Administrație
3. 28.06.2022 asupra PL nr. 511/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
-
4. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 606/2021
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale
Buget
Industrii
5. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 73/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
Industrii
6. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
Industrii
Muncă
7. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
Industrii
Muncă
8. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 259/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
Apărare
9. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 374/2022
Proiect de Lege privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
Buget
10. 28.06.2022 asupra PL nr. 374/2022
Proiect de Lege privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
-
11. 28.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022
-
12. 28.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022
-
13. 27.06.2022 asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
-
14. 27.06.2022 asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
-
15. 27.06.2022 asupra PL nr. 259/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
16. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 194/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative
Juridică
17. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
18. 22.06.2022 asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
19. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 351/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Buget
20. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
21. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 355/2022
Proiect de Lege privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole
-
22. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Buget
Industrii
Muncă
23. 21.06.2022 asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
24. 21.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 342/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
25. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 75/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Industrii
Muncă
26. 20.06.2022 asupra PL nr. 229/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A.
-
27. 20.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 311/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
28. 20.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 335/2022
Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda stării de urgență/asediu/alertă
-
29. 20.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 337/2022
Propunere legislativă pentru transparența utilizării și eficienței sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea Ordonanței de urgență nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
30. 20.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 338/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România
-
31. 20.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
32. 20.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
33. 16.06.2022 asupra PL nr. 194/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
-
34. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 385/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Industrii
Muncă
35. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 389/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Industrii
36. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 97/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
Industrii
37. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 255/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
-
38. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 261/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
-
39. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 266/2022
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice
-
40. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 293/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent
-
41. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 295/2022
Propunere legislativă pentru scăderea prețurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal
-
42. 16.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
43. 16.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
44. 15.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
45. 15.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
46. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 221/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
Buget
47. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
Buget
48. 07.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022
-
49. 07.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022
-
50. 02.06.2022 asupra PL nr. 82/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
51. 02.06.2022 asupra PL nr. 97/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
-
52. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 236/2022
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București
-
53. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 254/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
-
54. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 257/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
55. 30.05.2022 asupra PL nr. 75/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
-
56. 30.05.2022 asupra PL nr. 145/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991
-
57. 30.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
58. 30.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 231/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
-
59. 30.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 232/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
-
60. 30.05.2022 asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
-
61. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022
-
62. 30.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022
-
63. 23.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2022, 10.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022
-
64. 23.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2022, 10.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022
-
65. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 173/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
Buget
Industrii
66. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 162/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
67. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 172/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
-
68. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 175/2022
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
-
69. 16.05.2022 asupra PL nr. 194/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative
-
70. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 196/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
-
71. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 223/2022
Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de călători și/sau de marfă
-
72. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 553/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.
Buget
73. 09.05.2022 asupra PL nr. 553/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.
-
74. 09.05.2022 asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
75. 09.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022
-
76. 09.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022
-
77. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 511/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
Buget
78. 02.05.2022 asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
-
79. 26.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 77/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A.
Industrii
Administrație
80. - 21.04.2022 asupra PL nr. 78/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
81. 21.04.2022 asupra PL nr. 56/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară
-
82. 21.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 21.04.2022
-
83. 21.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 21.04.2022
-
84. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 136/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
85. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 137/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
86. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 140/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
-
87. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 141/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
88. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 145/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991
-
89. 19.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
90. 19.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
91. 18.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 41/2022
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice
-
92. 18.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 79/2022
Propunere legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român"
-
93. 18.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 128/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
94. 18.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 129/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
-
95. 18.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 133/2022
Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
-
96. 14.04.2022 asupra PL nr. 511/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
-
97. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 12/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
98. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 107/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene
-
99. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 124/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 iunie 2022, 18:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro