Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 11847
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 402/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
-
2. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 158/2015
Propunere legislativă legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate
-
3. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 289/2015
Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României
-
4. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 406/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
5. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 288/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
6. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 559/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
7. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 527/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
Administrație
8. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 293/2020
Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)
-
9. 20.05.2020 RAPORTUL COMUN asupra Hotararii Guvernului nr.394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 -
10. 19.05.2020 asupra PL nr. 354/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
11. 19.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 244/2019
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
12. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 128/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
13. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 200/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
14. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 219/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
15. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 223/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
Drepturile omului
16. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 235/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
17. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 238/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
18. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 246/2020
Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României.
-
19. 13.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 121/2020
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
20. 13.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 251/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
21. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Drepturile omului
Muncă
Egalitatea de șanse
22. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 632/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
23. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 178/2020
Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult
-
24. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 243/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
25. 05.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 135/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
26. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 190/2020
Proiect de Lege privind Codul administrativ
Buget
Administrație
Muncă
27. 05.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
28. 04.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 74/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
29. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 296/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
30. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 375/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
Drepturile omului
Administrație
31. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 645/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor
-
32. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 75/2020
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
33. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 134/2020
Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
-
34. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 135/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
35. 28.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
36. 22.04.2020 asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Economică
37. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 143/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Buget
38. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 149/2020
Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale
-
39. 22.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
40. 15.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
41. 15.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
42. 15.04.2020 Raportul si Proiectul de Hotarare pentru incuviintarea masurii adoptate de Presedintele Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr. 240/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020 -
43. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 662/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
Buget
Industrii
44. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 663/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive
Buget
Industrii
45. 30.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
46. 30.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2020
-
47. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Muncă
48. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 221/2019
Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
49. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 380/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Industrii
Apărare
50. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 404/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
-
51. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 488/2019
Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România
Sănătate
52. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 660/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Învățământ
53. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 63/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
54. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Buget
Industrii
55. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 665/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe
Buget
56. 18.03.2020 Raportul comun asupra Decretului Presedintelui Romaniei nr.195 din 16 martie 2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr.212 din 16 martie 2020 -
57. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Marian Catalin Predoiu candidat la functia de ministru al Justitiei Drepturile omului
Abuzuri
58. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 501/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
Administrație
59. 12.03.2020 asupra PL nr. 453/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Buget
Administrație
60. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 543/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Administrație
61. 10.03.2020 asupra PL nr. 10/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
62. 10.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
63. 10.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 3/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
64. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 5/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
65. 10.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 7/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011
-
66. 10.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 29/2020
Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
67. 10.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 52/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
68. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
69. 09.03.2020 asupra PL nr. 236/2018
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
Economică
70. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
71. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 653/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
72. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 659/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
73. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 671/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011
-
74. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 672/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
75. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 10/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
76. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 11/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
-
77. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 13/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
78. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
79. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 33/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
80. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 45/2020
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice
-
81. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 46/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
82. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 68/2020
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc
-
83. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 69/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
-
84. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 77/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
85. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 83/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale
-
86. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 86/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Muncă
87. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 87/2020
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
Muncă
88. 04.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 414/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
Agricultură
Administrație
89. 03.03.2020 asupra PL nr. 433/2018
Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Economică
Buget
90. 03.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 189/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
91. 03.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Marian Catalin Predoiu candidat la functia de ministru al Justitiei Drepturile omului
Abuzuri
92. 26.02.2020 asupra PL nr. 164/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Economică
Buget
93. 25.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 514/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
Agricultură
Învățământ
94. 20.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Învățământ
95. 18.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Marian Catalin Predoiu candidat la functia de ministru al Justitiei Drepturile omului
Abuzuri
96. 12.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 362/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
Administrație
97. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 1/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
98. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 461/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
99. 11.02.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 598/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 31 mai 2020, 0:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro