Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din anul 2021
Comisia:Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
Documente: din anul 2021

înregistrări găsite: 93
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Monica-Elena Berescu, candidat la funcția de ministru al cercetarii, inovarii și digitalizarii -
2. 13.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 380/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
Administrație
3. 13.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 410/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
4. 13.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 422/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
5. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 391/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030
-
6. 07.10.2021 Raport comun asupra Raportului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2020 -
7. 07.10.2021 Raport comun asupra Raportului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2019 -
8. 30.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2021
-
9. 30.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2021
-
10. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 207/2021
Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
11. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 296/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
12. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 322/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
13. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
14. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2021
-
15. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2021
-
16. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2021
-
17. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.2021
-
18. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 306/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021
-
19. 08.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 229/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
20. 08.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 294/2021
Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
21. 08.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 325/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
-
22. 30.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2021
-
23. 30.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2021
-
24. 30.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2021
Buget
25. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 263/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative
Muncă
26. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 267/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
27. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 270/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
28. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 272/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
29. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 277/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
30. 23.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2021
-
31. 23.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2021
-
32. 18.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021
-
33. 18.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2021
-
34. 17.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 250/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
-
35. 17.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 254/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
-
36. 08.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
37. 08.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
38. 07.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2021
-
39. 07.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2021
-
40. 04.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 175/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981
Juridică
41. 03.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 160/2021
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
42. 03.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 209/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
43. 03.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 217/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
44. 03.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 219/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
45. 19.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 191/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
-
46. 19.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 195/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
47. 14.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 161/2021
Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G
Juridică
Apărare
48. 06.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 162/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
-
49. 06.05.2021 AVIZ asupra PL nr. 165/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăților
-
50. 26.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 124/2021
Propunere legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
-
51. 26.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2021
-
52. 26.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2021
-
53. 21.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2021
-
54. 21.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2021
-
55. 14.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Administrație
Juridică
56. - 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Administrație
Juridică
57. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 135/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale
-
58. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 137/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
59. 07.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021
-
60. 07.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.03.2021
-
61. 31.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 23.03.2021
-
62. 30.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021
-
63. 22.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021
-
64. 22.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021
-
65. 22.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2021
-
66. 22.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.03.2021
-
67. 22.03.2021 AVIZ COMUN asupra proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM) -
68. 16.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 544/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
Juridică
69. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 142/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
70. 10.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2021
-
71. 10.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.03.2021
-
72. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
73. 24.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 9/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate
-
74. 24.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 31/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
75. 24.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2021
-
76. 24.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2021
-
77. 23.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021
-
78. 23.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2021
-
79. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 10/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
80. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 20/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
-
81. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 26/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
-
82. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 29/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale
-
83. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 32/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii
-
84. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 42/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
85. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 85/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia
-
86. 16.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021
-
87. 16.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2021
-
88. 15.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
89. 15.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 35/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
90. 09.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 1/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 09.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 3/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
-
92. 09.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2021
-
93. 09.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.02.2021
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 27 octombrie 2021, 6:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro